Урочисте нагородження переможців Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з права,...

Урочисте нагородження переможців Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграції «Юридика»

685

18 травня 2024 року з нагоди Дня науки в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось урочисте нагородження переможців Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграції «Юридика». Організовано захід було завдяки спільним зусиллям Одеського державного університету внутрішніх справ, Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів, видавництва «Юридика» та Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

З привітальним словом до учасників звернувся ректор університету, доктор юридичних наук, доцент, заслужений працівник освіти України – Дмитро Швець, а також доктор юридичних наук, професор, адвокат, директор Видавництва “Юридика” Катерина Головко. Вони наголосили на важливій ролі науки в Україні, яка в умовах сучасних викликів виступає одним із ключових чинників у забезпеченні стійкості та суверенітету нашої держави та є основою для розвитку суспільства і забезпечення його безпеки.

Серед запрошених учасників були присутні члени номінаційного комітету конкурсу «Юридика» та представники закладів вищої освіти, правоохоронних органів, а також здобувачі вищої освіти та молоді науковці, які мали можливість обговорити актуальні питання науки та обмінятися досвідом.

Нагороди отримали переможці ІІ Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграції «Юридика».

Отже, переможцями конкурсу у 27 номінаціях стали такі учасники:

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з публічного права»:

І місце – Кримінально-правова характеристика посягань на представників влади : монографія / А. В. Боровик. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 404 с.

ІІ місце – Спеціальні знання у кримінальному процесі України : монографія / А.М. Тимчишин. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 362 c.

ІІІ місце – Ганенко І. С. Інститут імунітету у кримінальному процесі України : монографія ; за заг. ред. д.ю.н., професора М. В. Корнієнка. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 180 с.

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з приватного права»:

І місце – Договори в корпоративному праві : проблеми теорії та практики : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2023. 542 с.

ІІ місце – Донцов Д. Ю. Спадкування подружжя за цивільним законодавством України: питання теорії та практики : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 282 с.

ІІІ місце – Гурин М. О. Визнання недійсними правочинів боржника у справі про банкрутство : монографія. Чернівці : Технодрук, 2023. 184 с.

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з безпеки»:

І місце – Теоретичні та організаційно-тактичні проблеми розслідування кримінальних правопорушень, які вчинені на окупованих територіях України: монографія / І.С. Сиводєд. Київ, Видавництво «Людмила», 2023. 924 с. Корнієнко М. В. Забезпечення прав людини органами правопорядку в екстраординарних умовах: доктринальний аспект : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 170 с.

ІІ місце – Шинкар Т. І. Організаційні та правові засади обмеження права на інформацію в інтересах національної безпеки : монографія. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 392 с.

ІІІ місце – Пасько О. М. Готовність слідчих до професійної діяльності: правові та психологічні основи : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 476 с.

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з євроінтеграції»:

І місце – Іванченко В. В. Правове регулювання економіки засобами адміністративного права: компаративний аспект : монографія ; за наук. ред. к.ю.н., доцента В. П. Маковія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 282 с.

ІІ місце – Кучук А. М. Право в умовах постмодерну: правовий дискурс : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 130 с.

ІІІ місце – Биков І. О. Українська митниця та стандарти ЄС (адміністративно-правове дослідження) : монографія. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 224 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з публічного права»:

І місце – Epistemological aspects of tort law transfiguration in the creation of anti-corruption legislation and its enforcement : Scientific monograph. Ed. T. Kolomoiets. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 316 p.

ІІ місце – “Modern paradigm of public and private law amidst sustainable development : Scientific monograph. Vol. 1. Riga, Latvia: Baltija Publishing, 2023. 420 p.

Modern paradigm of public and private law amidst sustainable development : Scientific monograph. Vol. 2. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 408 p.”

Приватно-правові засади захисту прав людини у соціальній державі : монографія / за заг.ред. І. В. Чеховської. – Ірпінь : Державний податковий університет, 2023. – 568 с.

ІІІ місце – Альтернативна енергетика: шляхи законодавчого стимулювання : колективна монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. Т. Є. Харитонової, д.ю.н., проф. Х. А. Григор’євої. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. 520 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з приватного права»:

І місце – Кавунська А. О. Дезертирство в Україні: кримінально-правовий та кримінологічний аспект : монографія / А. О. Кавунська, М. В. Корнієнко, О. О. Шкута. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023.  212 с.

ІІ місце – Адміністративно-правові засади діяльності територіальних підрозділів Національної поліції щодо забезпечення реалізації конституційного права на мирні зібрання : монографія / А. В. Боровик, І. І. Йовенко. – Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. – 264 с.

ІІІ місце – Агапова К. В., Конопельський В. Я., Колб О. Г. Маргінальні угруповання в Україні як джерела суспільної небезпеки, посягань на національну безпеку та обʼєкти кримінологічного запобігання : монографія. Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 272 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з безпеки»:

І місце – Науково-дослідна діяльність Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах воєнного стану : монографія / за заг. ред. В. В. Сокуренка, Д. В. Швеця, О. А. Моргунова ; МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ. Вінниця : ТВОРИ, 2023. 608 с.

ІІ місце – Розкриття та розслідування правопорушень, що вчиняються особами, які мають підвищений злочинний вплив, і «ворами в законі» : монографія / Кислий А. М., Саінчин О. С., Грибов М. Л., Козаченко О. І. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. С. Саінчина. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 740 с.

ІІІ місце – Strategic communications in the formation of the Ukrainian national security system : Monograph / under general editorship of L. S. Khorishko. Riga, Latvia : Baltija Publishing, 2023. 188 р.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з євроінтеграції»:

І місце – Параметри якості вищої освіти офіцерів Національної поліції за  умов імперативу людиномірних сенсів (теорія і практика) : монографія / М. О. Семенишин, А. В. Семенова, І. В. Клименко та ін. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 440 с.

І місце – Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану : монографія / редкол.: В. А. Журавель (співголова), Н. С. Кузнєцова (співголова), О. М. Бандурка та ін. ; Нац. акад. прав. наук України. – Харків : Право, 2023. – 902 с.

ІІ місце – Development of Ukraine’s customs policy in the context of European integration : Scientific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2023. 276 p.

ІІІ місце – The latest philosophical achievements of the development of modern jurisprudence: collective monograph / Halunko, V., Denysova, A., Kuzmenko, Iu., Liubchyk, V. Іnternational Science Group.  Boston : Primedia eLaunch, 2023. 126 р.

 • у номінації «Підручник із публічного права»:

І місце – Міжнародне право прав людини: підручник /Сироїд Т.Л., Фоміна Л.О. Київ: Юрінком Інтер, 2023. 564 с.

ІІ місце – Адміністративне право України : підручник / П. Діхтієвський, Ю. Ващенко, Н. Задирака, В. Пашинський, В. Клинчук та ін. ; за заг. ред. П. Діхтієвського. Київ : «Видавництво Людмила», 2023. 772 с.

ІІІ місце – Кримінальний процес України : підручник / за ред. С. В. Ківалова та М. С. Цуцкірідзе. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 1104 с.

 • у номінації «Підручник із приватного права»:

І місце – Цивільне право України : підручник : у 2 т. / за ред. К. Р. Добкіної, В. В. Мусієнко. Т. 1. Загальна частина. Київ : ДУІТ, 2023. 256 с.

Цивільне право України : у 2 т. / за ред. К. Р. Добкіної, В. В. Мусієнко. Т. 2. Особлива частина. Київ : ДУІТ, 2023. 381 с.”

ІІ місце – Господарське судочинство України: підручник / С.В.Васильєв, С.М.Попович. Кихв: Алерта, 2023. 394 с.

ІІІ місце – Правознавство : підручник / С. О. Костенко та ін. ; за ред. Є. Д. Скулиша. Житомир : ТОВ «Видавничий дім “Бук-Друк”», 2023. 356 с.

 • у номінації «Підручник із безпеки»:

І місце – Організаційно-правові основи забезпечення кібербезпеки: підручник /Μ. Μ. Присяжнюк, А. I. Μарущак, Д. C. Μельник, Β. Β. Остроухов, Μ. Β. Γуцалюк,O. П. Ткаченкo; за заг. ред. Μ. Μ. Присяжнюка. Київ : Видавництво Ліра-К, 2023. 320 с.Organizational and legal foundations ware of cyber security: a textbook / M. M. Prysiazhniuk, A. I. Marushchak, D. S. Melnyk, V. V. Ostroukhov, M.V. Gutsalyuk, O. P. Tkachenko; under the general editorship of M. M. Prysiazhniuk. Kyiv: Lira-K Publishing House, 2023. 320 p.

ІІ місце – Radchenko O., Kovach V., Semenets-Orlova I., Zaporozhets A. (Eds.). National security drivers of Ukraine: information technology, strategic communication, and legitimacy. Springer Nature Switzerland, 2023, 316 p.

ІІІ місце – Історія поліграфологічних досліджень : підручник / Я. Відацкі [пер. з польс. О. Хлівнюк]. Київ : ТОВ «7ВС», 2023. 184 с.

 • у номінації «Підручник із євроінтеграції»:

І місце – Besonderes Verwaltungsrecht der Ukraine: das Lehrbuch / B. Wieser, Y. Lazur, T. Karabin, O. Bilash (Hrsg). Wien : Verlag Österreich GmbH, 2023. 289 S.

ІІ місце – Kaminska N. V., Shcherban І. V. Іmplementation of the Rome Statute of the International Criminal Court: historical, theoretical and practical aspects. Kyiv-Odessa, 2023. 220 p.

ІІІ місце – Земельне право : підручник. 3-тє вид., доп. і перероб. ; за ред. М. В. Шульги. Харків : Юрайт, 2023. 592 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із публічного права»:

І місце – Службове право України : навчальний посібник /А. І. Берлач, О. С. Проневич, О. Р. Радишевська та ін. ; за заг. ред. А. І. Берлача. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2023. 479 с.

ІІ місце – Здійснення досудового розслідування слідчими Національної поліції : навчально-практичний посібник / [авт. колектив]. Дніпро : ДДУВС ; Київ : «7БЦ». 2023. 512 с.

ІІІ місце – Данильян О. Г. Філософія інформаційного права : навчальний посібник / О. Г. Данильян, О. П. Дзьобань. Харків : Право, 2023. 322 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із приватного права»:

І місце – Озерський І. В. Актуальні проблеми медіації в юрисдикційному процесі України : навчальний посібник. Вид. 2-ге. перероб. і доповн. Полтава : Копі-цент, 2023. 360 с.

ІІ місце – Вавринчук М. П., Кравчук С. Й. Юридична деонтологія. Основи професійної діяльності юриста : навчальний посібник. Хмельницький : Хмельницький національний університет, 2023. 234 с.

ІІІ місце – Колеснік Т. В., Клемпарський М. М. Трудове право : навчальний посібник. Харків : Факт, 2023. 202 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із безпеки»:

І місце – Кримінально-виконавче право : навчальний посібник / Р. Сопільник, О. Гумін, В. Канцір, М. Гузела, Р. Шай. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2023. 416 с.

ІІ місце – Клят Ю., Дяченко В., Ярмолюк В., Супруненко О., Майборода О., Григор’єв С., Стрілецька зброя та вогнева підготовка : навчальний посібник. Одеса : Військова академія, 2023. 340 с.

ІІІ місце – Оперативно-розшукова діяльність : навчальний посібник / С.В. Албул та ін. Одеса : ОДУВС, 2023. 256 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із євроінтеграції»:

І місце – Зозуля Є. B., Туренко О. С., Іванов I. В. Юридична компаративістика : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2023. 304 с.

ІІ місце – Європейські стандарти захисту прав споживачів фінансових послуг: навч. посіб. / М.В.Плотнікова , Л.Д.Руденко, О.А.Швагер. Суми : Сумський державний університет, 2023. 329 с.

ІІІ місце – Ергард Н. М., Кобилянський О. Л., Мусієнко А. В., Петрошак О. Ю. Фіксація тілесних ушкоджень в закладах охорони здоров’я та особливості їх документування у форматі «Стамбульського протоколу» : навчальний посібник. Київ : Видавництво Руслана Халікова, 2023. 54 с.

 • у номінації «Довідкові видання з публічного права (енциклопедії, словники, довідники)»:

І місце – Енциклопедичний словник з Правил та безпеки дорожнього руху : довідкове видання для курсантів, студентів та слухачів ЗВО МВС України. Т. С. Вайда, М. В. Корнієнко. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 654 с.

ІІ місце – Розвиток кадрового потенціалу та соціальний захист працівників Національної поліції України, ветеранів ОВС та НПУ, учасників бойовий дій та членів їх сімей: методичні рекомендації / Пишна А. Г., Дришлюк В. І., Андрієнко І. С. та інші. Одеса : Одеський державний університет внутрішніх справ, 2023. 84 с.

ІІІ місце – Термінологічний довідник (глосарій) з конституційного права українською та англійською мовами (для здобувачів вищої освіти спеціальності 081 «Право»; 293 «Міжнародне право») ступеня освіти «Бакалавр» / укл. І. С. Щебетун, Е. М. Деркач ; за заг. ред. І. С. Щебетун. Донецький національний університет імені Василя Стуса ; Вінниця, 2023. 62 с.

 • у номінації «Довідкові видання з приватного права (енциклопедії, словники, довідники)»:

І місце – Діяльність поліцейських щодо запобігання та протидії домашньому насильству:методичні рекомендації для поліцейських мобільних груп реагування на факти вчинення домашнього насильства / О. В. Ковальова, А. І. Берендєєва. Одеса : ОДУВС, 2023. 60 с.

ІІ місце – Спєсівцев Д. С. Особливості розгляду окремих категорій цивільних справ : робочий зошит у 2 ч. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. Ч. 1. 224 с.

ІІІ місце – Етичні вимоги правничої професії : словник довідник / укладачі: К. В. Ніколенко, І. В. Лопатинська, О. В. Гігін. Кривий Ріг : КННІ ДонДУВС, 2023. 90 с.

 • у номінації «Довідкові видання з безпеки (енциклопедії, словники, довідники)»:

І місце – Міжнародна та європейська безпека : словник / Гетьманчук М. П., Горбач О. Н., Гуцалюк В. В., Дорош Л. О., Завада Я. І., Зазуляк З. М., Івасечко О. Я., Ільницька У. В., Климчук І. І., Корнат Л. Я., Кручініна О. Ю., Кукарцев О. В., Куньч З. Й., Лемко Ю. Р., Луцишин Г. І., Малик І. І., Пасічний Р. Я., Сухорольська І. Ю., Сухорольський П. М., Тишкун Ю. Я., Цебенко О. О. Львів : Видавництво ФОП Сорока Т. Б., 2023. 616 с.

ІІ місце – Кісіль З. Р., Швець Д. В. Психологія суспільної свідомості : навчальний посібник у схемах, таблицях, коментарях. Одеса : Видавництво ОДУВС, 2023. 139 с.

ІІІ місце – Поліцеїстика: наука та освіта в персоналіях : довідник / за заг. ред. В. В. Сокуренка, Д. В. Швеця, С. С. Вітвіцького, Р. А. Сербина, О. М. Балинської, Л. Р. Наливайко, М. В. Корнієнка, Є. С. Назимка. Львів-Торунь : Liha-Pres, 2023. 244 с.

 • у номінації «Довідкові видання з євроінтеграції (енциклопедії, словники, довідники)»:

І місце – Кісіль З. Р., Швець Д. В. Мотивація діяльності людини : навчальний посібник у схемах, таблицях, коментарях. Одеса : Видавництво ОДУВС, 2023. 154 с.

ІІ місце – Медіація у сімейному праві : довідник з правових питань. / І.В. Найда, О.С. Зіньова. Київ: Редакційно-видавничий відділ НУБіП України, 2023. 76 с.

ІІІ місце – Кісіль З. Р., Швець Д. В. Психологія управління : навчальний посібник у схемах, таблицях, коментарях. Одеса : Видавництво ОДУВС, 2023. 208 с.

 • у номінації «Науково-практичні видання з публічного права (науково-практичні коментарі, порадники, памʼятки)»:

І місце – Особливості доказування прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою у кримінальному процесі України : методичні рекомендації / А.-М. Ю. Ангеленюк та ін. Київ : ДНДІ МВС України. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2023. 140 с.

ІІ місце – Адміністративна відповідальність за порушення заборон і обмежень, повʼязаних із введенням воєнного стану : науково-практичні рекомендації / С. С. Вітвіцький, А. М. Захарченко, С. М. Алфьоров. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 76 с.

ІІІ місце – Запобіжні заходи в умовах надзвичайних правових режимів: методичні рекомендації/ Г. Тетерятник. Одеса: ОДУВС, 2023. 46 с.

 • у номінації «Науково-практичні видання з приватного права (науково-практичні коментарі, порадники, памʼятки)»:

І місце – Вчинення  консулом  нотаріальних  дій:  теорія  і  практика  : науково-практичний  посібник  (з практикумом) / С. Я. Фурса, Є. І. Фурса, Є. Є. Фурса, М. М. Дякович, М. М. Мальський ; за заг. ред. докторки юридичних наук, професорки, заслуженої юристки України Фурси С. Я. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. 934 с.

ІІ місце – Луць В. В., Великанова М. М. Типові форми договорів : науково-практичний посібник. 2-ге вид., доп. і перероб. Київ : Юрінком Інтер, 2023. 628 с.

ІІІ місце – Особливості здійснення господарського судочинства під час воєнного стану: науково-методичні рекомендації / С.В.Васильєв, Л.М.Ніколенко, С.М.Попович. Київ: Алерта, 2023. 124 с.

 • у номінації «Науково-практичні видання з безпеки (науково-практичні коментарі, порадники, памʼятки)»:

І місце – Злочинна колаборація в умовах збройної агресії : практичний порадник з кримінально-правової оцінки та розмежування / за заг. ред. В. В. Малюка. Київ : Алерта, 2023. 312 с.

ІІ місце – Безпека дитини: Соціально-правове забезпечення: науково-популярне видання / Олександр Бандурка, Ірина Бандурка, Юлія Загуменна. Х.: Майдан, 2023. 402 с.

ІІІ місце – Я – свідомий читач: як убезпечити себе від маніпулятивного впливу через медіатекст. Порадник для читача / Тетяна Гурлєва. Київ: Вид-во «Каравела», 2023. 88 с.

 • у номінації «Науково-практичні видання з євроінтеграції (науково-практичні коментарі, порадники, памʼятки)»:

І місце – Speak Free : Practical Recommendations for Police Officers of National Police of Ukraine» / Черньонков Я. О., Баланаєва О. В., Васютинська Є. А., Мамонова О. І. Кропивницький : ДонДУВС, 2023. 180 с.

ІІ місце – Менеджмент наукових проєктів та політика академічної доброчесності : навчально-методичний посібник в схемах і таблицях / [О. І. Витяганець, Н. В. Домброван, О. О. Іванов та ін.] за заг. ред. М. В. Корнієнка, А. В. Семенової. Одеса : ОДУВС. 2023 ; Бондаренко М. О., 2023. 364 с.

ІІІ місце – Арапакі М. В. Корнієнко М. В. Практикум з англійської мови професійного спрямування для здобувачів вищої освіти спеціальності «Право». Одеса : ОДУВС, 2023. 70 с.

 • у номінації «Науковий журнал із права»:

І місце – Питання боротьби зі злочинністю. № 45, 45

ІІ місце – Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць. 2023. № 1(82), 2(83), 3(84), 4(85).

ІІІ місце – DICTUM FACTUM. Державний університет інфраструктури та технологій. 2023. № (13), № 2(14).

 • у номінації «Науковий журнал із безпеки»:

І місце – Оцінка достовірності: наукові дослідження та практика : журнал / ГО «Колегія поліграфологів України» ; ред. Колегія : В. О. Шаповалов (гол. ред.) [та ін.]. Київ : ГО «Колегія поліграфологів України», 2023. Вип. 6. 360 с.

ІІ місце – Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. М. Балинська. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2023. 356 с.

ІІІ місце – Морська безпека та оборона. 2023. № 2.

 • у номінації «Науковий журнал із євроінтеграції»:

І місце – Науково фаховий журнал «Юридичний бюлетень». ОДУВС. 2023. № 28, 29, 30, 31.

ІІ місце – Проблеми законності. 2023. Вип. 163. 296 с.

Problems of Legality. 2023. Issue 163. 296 p.”

ІІІ місце – “Криміналістичний вісник. 2023. № 1(39), № 2(40).

Щиро вітаємо переможців  та бажаємо подальших творчих успіхів!

Поширити