Відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем розвитку українського мистецтва

Відбулася VІІ Міжнародна науково-практична конференція з актуальних проблем розвитку українського мистецтва

1142
Цьось Анатолій Васильович

80% росіян підтримують путіна у військових діях на території нашої країни і лише 5–10% освічених росіян виступають проти війни, що прямо демонструє повний культурний занепад, регрес російської федерації. Тому перед нами постає багато роботи, що полягає у збереженні культурної спадщини нашої країни та сприянні її розвитку, щоб уникнути повернення в далеке минуле. На цивілізовану країну чекає велике майбутнє та перемога, саме це й посприяло проведенню VІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку українського мистецтва: культурологічний, мистецтвознавчий, педагогічний аспекти», адже культура – це паспорт нації. Як організатори наукового заходу були залучені Волинський національний університет імені Лесі Українки, Балтійська міжнародна академія та Центр українсько-європейського наукового співробітництва, а партнером заходу став Видавничий дім «Гельветика».

Охманюк Віталій Федорович

 

На урочистому відкритті з вітальними словами до учасників конференції виступили:

 • Анатолій Васильович Цьось – доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Віталій Федорович Охманюк – кандидат мистецтвознавства, професор, заслужений діяч мистецтв України, декан факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки.

На пленарному засіданні учасники конференції мали змогу ознайомитися зі змістовними доповідями на актуальні теми таких доповідачів, як:

 • Ольга Іванівна Коменда – доктор мистецтвознавства, доцент, заступник директора з навчальної роботи Волинського фахового коледжу культури і мистецтв імені І.Ф. Стравінського Волинської обласної ради (з доповіддю на тему «За що я вдячна Стравінському»);
 • Оксана Олександрівна Лесик-Бондарук – кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри образотворчого мистецтва Волинського національного університету імені Лесі Українки (з доповіддю на тему «Сучасне мистецтво: як навчитися його розуміти?»);
 • Вікторія Юріївна Головей – доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Волинського національного університету імені Лесі Українки (з доповіддю на тему «Дискурс війни і миру в європейській культурній традиції»);
 • Михайло Юрійович Віхляєв – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, заступник директора Видавничого дому «Гельветика» (з доповіддю на тему «Співпраця Видавничої групи “Гельветика” та Волинського національного університету імені Лесі Українки. Успішний кейс видання наукового журналу “Fine Art and Culture Studies”»).

Міжнародна науково-практична конференція проходила в межах шістьох напрямів, зокрема: 1) вокально-хорове мистецтво у вищій школі: теорія, практика фахової підготовки студентської молоді; 2) інструментальне виконавство у структурі професійної підготовки музикантів-педагогів; 3) сучасне мистецтво та освіта: теорія і практика; 4) хореографічна культура України: педагогічні та мистецькі аспекти; 5) проблеми й перспективи української культури – самоорганізація суспільства та роль особистості; 6) інновації в мистецтві та дизайні.

Свої тези доповідей представили близько 50 науковців, наприклад:

 • Головей Вікторія Юріївна – доктор філософських наук, професор, професор кафедри культурології Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Зайцева Емма Іванівна – заслужений діяч мистецтв України, викладач Ужгородського інституту культури і мистецтв;
 • Зарицька Анна Андріївна – кандидат педагогічних наук, голова циклової комісії методики музичної освіти та вокально-хорової підготовки Комунального закладу вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» Волинської обласної ради, доцент кафедри музично-практичної та виконавської підготовки факультету культури і мистецтв Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Малімон Віталій Іванович – кандидат наук з державного управління, доцент, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Інституту гуманітарної підготовки та державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;
 • Молчанова Тетяна Олегівна – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри концертмейстерства Львівської національної музичної академії імені М.В. Лисенка;
 • Найда Юрій Михайлович – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри музикознавства, інструментальної підготовки та методики музичної освіти Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії;
 • Петрук Роман Ігорович – заслужений діяч мистецтв України, доцент, завідувач кафедри монументально-декоративного і сакрального мистецтва Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука.

Конференція дала змогу всім учасникам вкотре впевнитися в тому, що мистецтво – це одна з найпрекрасніших категорій естетики, один із найвеличніших видів людської діяльності. Щоб пізнати мистецтво, особливо сучасне, потрібно заглибитися в середовище, у якому воно створювалося, багато читати, зрозуміти філософію митця. Із цього приводу влучно сказав давньогрецький філософ-матеріаліст Демокріт: «Займатися мистецтвом неможливо без постійних тренувань і розвитку». Отже, як майстер, так і вчений – найбільш освічені особистості.

Щиро вдячні всім науковцям, які долучилися до конференції!

Поширити