Відбулось урочисте нагородження переможців Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з...

Відбулось урочисте нагородження переможців Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграції «Юридика».

1043

19 травня в Одеському державному університеті внутрішніх справ відбулось урочисте нагородження переможців Всеукраїнського (національного) конкурсу наукових та навчальних видань з права, безпеки та євроінтеграції «Юридика». Організаторами заходу виступили Одеський державний університет внутрішніх справ, Українська асоціація видавців та книгорозповсюджувачів, видавництво «Юридика» та Центр українсько-європейського наукового співробітництва.

Захід було створено з метою розвитку та популяризації якісних українських книжок у сфері права, безпеки і євроінтеграції в умовах війни та процесу підготовки України до вступу до Європейського Союзу.

На урочистому відкритті з вітальним словом до учасників конкурсу звернулась доктор юридичних наук, адвокат, старший дослідник, директор Видавництва “Юридика” Катерина Головко. Вона привітала учасників та наголосила на важливості підтримки різноманітних ініціатив, які формують культуру наукових та навчальних видань у галузі права.

У межах заходу відбулося урочисте нагородження переможців почесними грамотами, пам’ятними статуетками та подарунками від усіх організаторів і партнерів конкурсу.

Переможцями конкурсу у 19 номінаціях стали такі учасники:

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з публічного права»:

І місце – Спесівцев Д. С. Концептуальні проблеми правового регулювання цивільних відносин в умовах війни :  монографія. Луцьк : Завжди Поруч, 2022. 248 с.

ІІ місце – Городецька М. С. Предмет відання у кримінальному процесі : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2022. 482 с.

ІІІ місце – Боксгорн А. В. Адміністрування місцевих податків і зборів: питання теорії і практики : монографія. ОДУВС. Одеса : Видавництво «Юридика», 2022. 226 с.

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з приватного права»:

І місце – Вереша Р. В. Феноменологія вини у кримінальному праві : монографія. Київ : Алерта, 2022. 650 с.

ІІ місце – Позігун І. О. Правовладдя в адміністративному процесі: компаративно-правовий аспект : монографія. ОДУВС. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 194 с. 

ІІІ місце – Каторкін Р. А. Кримінальна відповідальність за ухилення від призову на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу : монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. В. В. Шаблистого. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2022. 268 с.

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з безпеки»:

І місце – Афонін Д. С. Моделювання в судових трасологічних експертизах : монографія. Одеса : ОДУВС, 2022. 184 с.

ІІ місце – Берш А. Я. Примусові заходи медичного характеру за кримінальним законодавством України : монографія.  Одеса : Юридична література, 2022. 164 c.

ІІІ місце – Романов М. Ю. Теоретичні та практичні основи формування методики досудового розслідування незаконного перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій : монографія. Донецький держ. ун-т. внутр. справ. Київ : 7БЦ, 2022. 312 с.

 • у номінації «Одноосібна наукова монографія з євроінтеграції»:

І місце – Муртіщева А. О. Конституційно-правова відповідальність уряду в державах Європейського Союзу: теорія та практика : монографія. Харків : Юрайт, 2022. 328 с.

ІІ місце – Павлюченко Ю. М. Концептуальні засади господарсько-правового забезпечення аграрного ринку :  монографія. Вінниця : ДонНУ імені Василя Стуса. Видавництво : ТОВ «Друк», 2022. 360 с.

ІІІ місце – Механізм цивільно-правового регулювання особистих немайнових відносин в умовах євроінтеграції : монографія / за ред. М. К. Галянтича та Ю. О. Заіки. Київ : НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, 2022. 340 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з публічного права»:

І місце – Формування оптимальної моделі залучення засуджених до праці : монографія / під ред. Ф. П. Шульженка (перша частина), О. В. Кузьменко (друга частина). Київ : Видавничий центр «Кафедра», 2022. 420 с.

ІІ місце – Вітвіцький С. С., Шульга М. В., Мердова О. М. Адміністративно-правовий статус курсантів та слухачів закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють підготовку поліцейських : монографія. Київ : ВД «Дакор», 2022. 184 с.

ІІІ місце – Терлецький Д. С., Марусяк О. В.,  Батан Ю. Д. Права людини в особливих правових режимах: досвід України : монографія / за заг. ред. д.ю.н., проф. М. В. Афанасьєвої. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 356 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з приватного права»:

І місце – Методологія проведення галузевих юридичних досліджень : колективна монографія / за заг. ред. О. О. Кота, А. Б. Гриняка, М. М. Хоменка. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 240 с.

ІІ місце – Ukraine in the system of modern international legal order and European integration: problems of doctrine and practice in the context of modern humanitarian challenges : collective monograph / edited by authors. Chernivtsi, Ukraine : Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2022. 648 s.

ІІІ місце – Романов М. Ю., Кобзар О. Ф. Організаційно-правові, адміністративні та кримінальні процесуальні аспекти діяльності підрозділів дізнання Національної поліції України : монографія. Кропивницький : Донецький державний університет внутрішніх справ; Київ : 7БЦ, 2022. 540 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з безпеки»:

І місце – Боровик А. В., Махніцький О. І. Адміністративно-правові засади дотримання прав людини в діяльності органів прокуратури України :  монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 324 с. Корнієнко М. В., Головін Д. В. Контроль за вчиненням злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів: організаційно-правові аспекти. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 188 с.

ІІ місце – Саінчин О. С., Сиводєд І. С. Умисні вбивства військовослужбовців, які вчинені в умовах проведення бойових дій (кримінально-правовий, кримінальний процесуальний та криміналістичні аспекти) : монографія. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 470 с.

ІІІ місце – Яковюк І. В., Білоусов Є. М. Національна безпека України в умовах нових викликів європейській та євроатлантичній солідарності : монографія. Харків : «ФОП Рубан В.В.», 2022. 148 с.

 • у номінації «Колективна наукова монографія з євроінтеграції»:

І місце – Монаєнко А. О., Атаманчук Н. І.  Правове регулювання акцизного оподаткування в умовах сучасних викликів та тенденцій розвитку правової держави : монографія.  Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 276 с.

ІІ місце – Бліхар М., Шевчук В. Зовнішня торгівля країн Центральної та Східної Європи в умовах членства в ЄС : монографія. Львів–Торунь : Liha-Pres, 2022. 592 с.

ІІІ місце – Аграрне та земельне право України: сучасна парадигма і перспективи розвитку :  колективна монографія / за ред. д.ю.н., проф. А. П. Гетьмана та д.ю.н., проф. Т. В. Курман. Харків : Юрайт, 2022. 576 с.

 • у номінації «Підручник із публічного права»:

І місце – Кисіль З. Р., Швець Д. В., Кобко Є. В. Адміністративне право : навчальний посібник. ОДУВС. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 954 с.

ІІ місце – Інституціональне середовище судово-експертної діяльності / Костін О. Ю., Хомутенко А. В., Хомутенко В. П.  та ін. Київ : ФОП «Гуляєва В. М.», 2022. 209 с.

ІІІ місце – Банк як суб’єкт запобігання кримінальним правопорушенням : навчальний посібник / Колб О. Г., Конопельський В. Я., Колб Р. О. та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса : ОДУВС, 2022. 216 с.

 • у номінації «Підручник із приватного права»:

І місце – Куракін О. М., Туренко О. С., Іванов І. В. Історія держави і права зарубіжних країн : підручник. Київ : ДП «ІНФОТЕХ», 2022. 546 с.

ІІ місце – Мотиви вчинення кримінальних правопорушень персоналом установ виконання покарань : навчальний посібник / Колб О. Г., Конопельський В. Я., Новосад Ю. О. та ін. ; за заг. ред. д.ю.н., проф. В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса : ОДУВС, 2022. 238 с. 

ІІІ місце – Кисіль З. Р., Швець Д. В. Психологія управління : навчальний посібник. Університетська книга, 2022. 648 с.

 • у номінації «Підручник із безпеки»:

І місце – «Поліцейська юрисдикція в умовах воєнного стану : монографія / за заг. ред. Д. В. Швеця, М. О. Семенишина. ОДУВС. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 522 с. 

ІІ місце – Релігійна організація як учасник кримінально-виконавчої діяльності в Україні : навчальний посібник / Жолтані М. І., Колб О. Г., Копотун І. М. та ін. ;  за заг. ред. д.ю.н., проф. В. Я. Конопельського та д.ю.н., проф., заслуженого юриста України О. Г. Колба. Одеса : ОДУВС, 2022. 162 с.

ІІІ місце – Професійно-психологічна підготовка працівників кадрів досудового розслідування : навчально-методичний посібник / Пасько О. М., Прудка Л. М., Матієнко Т. В., Горошко В. В. Одеса : ОДУВС, 2022. 284 с.  

 • у номінації «Підручник із євроінтеграції»:

І місце – Ковальова О. В., Берендеєва А. І. Запобігання та протидія домашньому насильству : підручник. Одеса :  ОДУВС, 2022. 221 с.

ІІ місце – Назарко Ю. В., Камінська Н. В. Конституційне право на охорону здоров’я  в Україні та державах Європейського Союзу: порівняльно-правове дослідження : монографія. Київ : КНТ, 2022. 282 с.

ІІІ місце – Колесник С. П., Домброван Н. В., Ізбаш К. С. Забезпечення проведення спеціальних спецоперацій під час масових заворушень: міжнародний досвід : навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2022. 288 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із публічного права»:

І місце – Кваліфікація та основи методики розслідування домашнього насильства : навчальний посібник / Романцова С., Устрицька Н., Гловюк І. та ін. ; за ред. І. Гловюк, Н. Лашук, С. Романцової. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 404 с.

ІІ місце – Озерський І. В. Актуальні проблеми юридичної педагогіки : навчальний посібник. Миколаїв : ЧНУ ім. Петра Могили, Видавництво ТОВ «Копі-Центр». Полтава, 2022. 320 с.

ІІІ місце – Юридичне документознавство : навчальний посібник / Мердова О. М., Петришин Л. П., Сахно А. П., Хозлу І. К. / за заг. ред. С. С. Вітвіцького. 2-ге вид. доповн. та переробл. Кропивницький : ДонДУВС, 2022. 240 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із приватного права»:

І місце – Адміністративно-правові засади реалізації державної політики щодо запобігання домашньому насильству :  навчальний посібник / Боровик А. В., Томчук А. В., Дрозд О. Ю. та ін. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 288 с.

ІІ місце – Конституційне право : навчально-методичний посібник (робочий зошит) / укл. О. С. Бакумов, В. М. Бесчастний, О. В. Кузніченко, С. О. Кузніченко, Є. О. Львова, М. М. Юрченко. Одеса : ОДУВС, 2022. 192 с.  

ІІІ місце – Вереша Р. В., Якуба Г. О.  Кваліфікаційний адвокатський іспит. Теоретична частина : навчально-практичний посібник. Вид. 5-те, перероб. та доповн. Київ : Алерта, 2022. 532 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із безпеки»:

І місце – Корнякова Т. В., Юзікова Н. С. Кримінологія : навчальний посібник для підготовки до екзаменів. Видання 3-те, перероб. та доп. Дніпро, 2022. 168 с.

ІІ місце – Кадала В. В., Гузенко О. П. Організація діяльності підрозділів митної служби України : навчальний посібник / за заг. ред. С. С. Вітвіцького. Львів : Видавець Марченко Т. В., 2022. 279 с.

ІІІ місце – Бабенко А. М., Борисова О. О. Юридична деонтологія : навчальний посібник. Одеса : ОДУВС, 2022. 176 с.

 • у номінації «Навчальний посібник із євроінтеграції»:

І місце – Короткова Ю. М., Мухіна Г. В., Сабельникова Т. М. Неперервна професійна підготовка поліцейських (соціально-гуманітарний складник) : навчальний посібник / за заг. ред. С. С. Вітвіцького. Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2022. 164 с.

ІІ місце – Лущик М. В. Супровід туризму в ЄС : навчальний посібник. Львів : Камула, 2022. 330 с.

ІІІ місце – Лущик М. В. Супровід туризму в ЄС : практикум. Львів : Камула, 2022. 194 с.

 • у номінації «Науковий журнал із права»:

І місце – Право і безпека. Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ, 2022. Т. 85. № 2.

ІІ місце – Науковий фаховий журнал «Юридичний бюлетень». ОДУВС, 2022. № 27.

ІІІ місце – DICTUM FACTUM. Державний університет інфраструктури та технологій.

 • у номінації «Науковий журнал із безпеки»:

І місце – Українська поліцеїстика: теорія, законодавство, практика. ДонДУВС, 2022. № 1 (3).

ІІ місце – Інформаційний бюлетень з проблем діяльності підрозділів Національної поліції / гол. ред. О. Балинська. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. 172 с.

ІІІ місце – Науковий вісник: Державне управління. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту (ІДУНДЦЗ), 2022. № 2 (12).

 • у номінації «Науковий журнал із євроінтеграції»:

І місце – Наукове фахове видання «Південноукраїнський правничий часопис». ОДУВС, 2022. № 4. Т. 1, Т. 2, Т. 3.

ІІ місце – Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2022. № 1 (17).

ІІІ місце – Збірник наукових праць «Розвиток методів управління та господарювання на транспорті». Одеський національний морський університет, 2022. № 81. Т. 4.

Щиро вітаємо переможців  та бажаємо подальших творчих успіхів!

Поширити