Вийшла друком колективна монографія з філологічних наук за активного сприяння ЦУЄНС

Вийшла друком колективна монографія з філологічних наук за активного сприяння ЦУЄНС

1307

Полонійною академією в Ченстохові (Республіка Польща) було ініційовано написання колективної монографії  «Інноваційний шлях розвитку сучасних філологічних наук в Україні та країнах ЄС». Науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали можливість стати авторами цього наукового видання.

Філологи на сторінках колективної монографії розглянули багато питань, зокрема вплив пандемії COVID-19 на онлайн-спілкування, творчість Володимира Винниченка, сучасну жіночу прозу, особливості неологізмів в англійській мові та складнощі німецького перекладознавства.

Електронну версію колективної монографії можна переглянути на офіційному сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) за посиланням.

Свої наукові доробки з філології представили такі науковці:

 • Андрушенко Олена Юріївна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри германської та фінської філології імені професора Г.Г. Почепцова Київського національного лінгвістичного університету;
 • Апоненко Інна Миколаївна – кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри мовної підготовки Дніпровського державного медичного університету;
 • Балабан Олена Олександрівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри загального мовознавства і германістики Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Бикова Тетяна Валеріївна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;
 • Бондарева Олена Євгенівна – доктор філологічних наук, професор, головний науковий співробітник Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Ваховська Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету;
 • Волкова Світлана Володимирівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри теорії і практики перекладу Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»;
 • Гальчук Оксана Василівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри світової літератури Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Данькевич Юлія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри комп’ютерних та інформаційних технологій Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського;
 • Демченко Діна Ісхаківна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри іноземних мов № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Іваницька Наталя Борисівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри іноземної філології та перекладу Вінницького торговельно-економічного інституту Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Ізотова Наталя Павлівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри англійської філології, перекладу і філософії мови імені професора О.М. Мороховського Київського національного лінгвістичного університету;
 • Ільїна Олена Вікторівна – кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету;
 • Колегаєва Ірина Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри лексикології і стилістики англійської мови Одеського національного університету імені І. Мечникова;
 • Корольова Валерія Володимирівна – доктор філологічних наук, доцент, завідуюча кафедрою української мови Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Мацевко-Бекерська Лідія Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри світової літератури Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Кульбабська Олена Валентинівна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Пелепейченко Людмила Миколаївна – доктор філологічних наук, професор, професор кафедри філології, перекладу та стратегічних комунікацій Національної академії Національної гвардії України;
 • Ходикіна Ірина Василівна – доктор філософії, кандидатка економічних наук, викладачка німецької мови Бердянського державного педагогічного університету;
 • Черниш Анна Євгеніївна – кандидат філологічних наук, докторант кафедри української літератури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Дуже дякуємо всім, хто долучився до написання монографії!

Поширити