Визначені переможці Стипендіального конкурсу наукових робіт з питань захисту, реалізації та охорони...

Визначені переможці Стипендіального конкурсу наукових робіт з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, присвяченого святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights»

2932

19 квітня 2019 року за ініціативи та фінансової підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва стартував Стипендіальний конкурс наукових робіт з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, присвячений святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights». Конкурс проводився в 2 етапи: I етап – подання конкурсних робіт; II етап – визначення стипендіальною комісією трьох кращих робіт.

В конкурсі взяли участь студенти зі всієї України. Серед учасників конкурсу представники Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Національного університету «Києво-Могилянська академія», Національного університету «Одеська юридична академія» та багатьох інших закладів вищої освіти України, де готуються фахівці у галузі права.

Свої роботи надіслало 53 студенти, а саме:
1. Байдак Ж.В., студентка 4 курсу Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;
2. Бенько А.В., студентка 3 курсу Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету;
3. Беркій Т.М., аспірантка 2 курсу заочної форми навчання Львівського державного університету внутрішніх справ;
4. Варава К.І., студентка 3 курсу інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
5. Вахліс І.В., студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
6. Вовкович М.М., студентка 5 курсу Навчально-наукового інституту права та психології Національного університету «Львівська політехніка»;
7. Горбачевська Т.І., студентка 1 курсу магістратури факультету правосуддя Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
8. Греян А.А., курсант факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь);
9. Дивнич Д.І., студентка юридичного факультету Дніпровського національного университету імені Олеся Гончара;
10. Долгерт Ю.В., студентка 3 курсу Криворізького факультету Національного університету «Одеська юридична академія»;
11. Зіверт М.І., студентка 3 курсу міжнародно-правового факультету Національного Юридичного Університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
12. Золотко А.В., студентка 3 курсу військового факультету фінансів і права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
13. Зуб О.Ю., студент 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
14. Карауш І.В., курсант 2 курсу факультету № 1 з підготовки кадрів для підрозділів кримінальної поліції Одеського державного університету внутрішніх справ;
15. Качан Є.О., студентка 2 курсу факультету правознавства Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (м. Київ);
16. Коваль Ю.О., студент 2 курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
17. Кулинич А.Ю., студентка 3 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
18. Кушнірук В.Д., студент 3 курсу 4 групи заочного факультету № 1 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
19. Левдик А.А., студент 4 курсу ННІ права та міжнародно-правових відносин Університету митної справи та фінансів;
20. Леженіна Ж.О., студентка 2 курсу юридичного факультету спеціальності “Міжнародне право” Сумського національного аграрного університету;
21. Лисенко Д.А., студентка 2 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
22. Маланка О.І., студентка 2 курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
23. Марченко В.Ю., студент 1курсу магістратури Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
24. Матвєєва Я.С., студентка 1 курсу факультету цивільної та господарської юстиції Національного університету «Одеська юридична академія»;
25. Миславський І.В., студент 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
26. Міць А.М., студентка 3 курсу Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
27. Мустафаєв Юсуф Нурі огли, студент 4 курсу спеціальності “Міжнародне право” Львівського національного університету імені Івана Франка;
28. Набок В.О., студент 3 курсу Полтавського юридичного коледжу Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
29. Найда В.О., курсант 3 курсу факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ;
30. Наумов А.С., студент 1 курсу Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету;
31. Новашок Д.О., студент 1 курсу (ОКР «Магістр») факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка;
32. Новікова Є.О., студентка 2 курсу юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
33. Отінова Д.А., cтудентка 1 курсу спеціалізації  «Право» Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» (м. Київ);
34. Паш Я.В., студентка 2 курсу юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Ю.Федьковича;
35. Пелюх Р.Р., курсант 2 курсу 201 взводу факультету № 1 (кримінальна поліція) Одеського державного університету внутрішніх справ;
36. Подоляка Т.О., студентка 3 курсу факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;
37. Потапова Л.В., студентка 1 курсу Інституту прокуратури та кримінальної юстиції Національного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
38. Похила В.В., студентка 3 курсу факультету права, гуманітарних і соціальних наук Кременчуцького національного університету імені М. Остроградського;
39. Пущик І.М., студентка 3 курсу юридичного факультету Національного авіаційного університету (м. Київ);
40. Решетникова М.Ю., студентка 1 курсу факультету української філології та соціальних наук Ізмаїльського державного гуманітарного університету;
41. Савінова А.В., студентка 5 курсу факультету адвокатури Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
42. Свіденко А.О., студентка 4 курсу юридичного факультету Запорізького національного університету;
43. Силенок К.П., студентка 2 групи 5 курсу Слідчо-криміналістичного інституту Національного юридичного університету  імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
44. Сінько О.А., студентка 2 курсу, юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
45. Соколенко Д.В., студент освітнього рівня магістр 1 курсу юридичного факультету Запорізького національного університету;
46. Стрілець М.В., студентка 4 курсу Полтавського юридичного інституту Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
47. Таранова О.С., курсант 2 курсу факультету №1 Одеського державного університету внутрішніх справ;
48. Тимошенко С.О., студентка 2 курсу факультету міжнародних відносин Національного авіаційного університету (м. Київ);
49. Чепіга Д.О., студентка 2 курсу юридичного факультету Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
50. Шаруда Я.О., студентка 3 курсу Інституту гуманітарних та соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
51. Шевченко Ю.А., студенка 3 курсу Інституту прокуратури і кримінальної юстиції Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (м. Харків);
52. Шишлевська П.Р., студентка 2 курсу юридичного факультету спеціальності “Міжнародне право” Сумського національного аграрного університету;  
53. Ярошенко К.О., студентка 3 курсу факультету № 3 Донецького Юридичного Інституту МВС України (м. Кривий Ріг).

24 травня 2019 року стипендіальною комісією з числа співробітників кафедри конституційного права та порівняльного правознавства Ужгородського національного університету на чолі з директором Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктором юридичних наук, професором Бєловим Дмитром Миколайовичем було визначено авторів трьох кращих робіт.

В результаті аналізу поданих на конкурс робіт було з’ясовано, що більшість з них присвячені проблематиці прав людини у різних сферах правозастосування (права дитини, право на охорону здоров’я, гендерна рівність, екологічні права людини, права ув’язнених і т.д.). Важливим фактом є те, що молоді вчені не побоялися взятися за новітню актуальну тематику, зокрема, україно-російський військовий конфлікт, права людини 4-го покоління, інклюзивна освіта, внутрішньо-переміщені особи, воєнний стан та ін.

Робота оцінювалася за цілим рядом критеріїв, зокрема: постановка завдань та їх вирішення, наукова новизна роботи, логічність та послідовність викладення матеріалу, висновки дослідження, правильність оформлення списку використаних джерел і т.д. Було з’ясовано, що студентами по більшій мірі було обрано важливу наукову тематику, цікаву назву роботи. В той же час, у ряді випадків поставлені завдання не були досягнуті у дослідженні, виклад матеріалу не завжди був логічним, а висновки подекуди були надто широкі та розмиті.

В цілому комісія задоволена кількістю та, особливо, якістю поданих на конкурс статей студентів. Умовами Конкурсу було передбачено, що 40 найкращих робіт учасників, визначені стипендіальною комісією, будуть безкоштовно опубліковані в збірнику наукових робіт Стипендіального конкурсу з питань захисту, реалізації та охорони прав людини, який буде розісланий серед учасників разом із сертифікатом про участь у конкурсі, проте у зв’язку з високою якістю всіх надісланих робіт комісією було прийнято рішення про опублікування всіх 53 робіт учасників у збірнику. Тож кожен учасник конкурсу отримає збірник та сертифікат про участь у конкурсі. 

З радістю оголошуємо та вітаємо переможців Стипендіального конкурсу наукових робіт з питань захисту,
реалізації та охорони прав людини, присвяченого святкуванню п’ятої річниці успішного функціонування
наукового журналу «Visegrad Journal on Human Rights».

1 місце
та винагороду у розмірі 200 євро отримує
студентка 5 курсу факультету адвокатури
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого
А.В. Савінова

2 місце
та винагороду у розмірі 150 євро отримує
студентка 2 курсу юридичного факультету
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Є.О. Новікова

3 місце
та винагороду у розмірі 100 євро отримує
студентка 3 курсу
Навчально-наукового інституту права Сумського державного університету
А.В. Бенько 

Роботи цих учасників виявилися найкращими. Вітаємо Вас!

Автори-переможці запрошуються до участі у Міжнародній науково-практичній конференції «Розвиток правової науки: механізми вибору та реалізації пріоритетів», яка відбудеться 7–8 червня 2019 року в місті Сніні (Словацька Республіка), за рахунок Центру українсько-європейського наукового співробітництва (трансфер Ужгород-Сніна-Кошице-Ужгород, проживання в м. Ужгороді з 6 по 7 червня, харчування та проживання в м. Сніні з 7 по 8 червня). Саме під час конференції переможці Конкурсу будуть урочисто нагороджені грамотами, грошовими преміями та сучасною юридичною літературою від книжкового партнера Конкурсу, інтернет-магазина юридичної літератури «ЮрКнига». 

Поширити