За підтримки ЦУЄНС вийшла в світ колективна монографія з філологічних наук

За підтримки ЦУЄНС вийшла в світ колективна монографія з філологічних наук

2027

В епоху інтенсивних міжкультурних контактів зростає інтерес до сучасного мовознавства, до проблем відображення в мові концептосфер різних національних спільнот, а також виявлення етноспецифіки концептосфер окремих лінгвокультур. Саме це стало мотивом для ініціювання Венеціанським університетом КА’ Фоскарі спільно з Ужгородським національним університетом за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва написання колективної монографії «Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches».

Видання стало результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх досліджень. Серед них такі науковці:

 • Бондар Леся Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри теорії, практики та перекладу французької мови Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
 • Главацька Юлія Леонідівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й іноземних мов Херсонського державного аграрно-економічного університету;
 • Грищенко Олександр Володимирович – кандидат філологічних наук, доцент кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 • Довганич Мирослава Василівна – викладач кафедри іноземних мов факультету іноземної філології Ужгородського національного університету;
 • Івасюк Надія Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент, професор кафедри англійської мови Національного університету «Одеська морська академія»;
 • Кійко Світлана Василівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри германського, загального та порівняльного мовознавства Чернівецького національного університету;
 • Кочерга Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри українського мовознавства і прикладної лінгвістики Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Мандзюк Роман Степанович – викладач кафедри теорії та практики перекладу Ужгородського національного університету;
 • Мойсюк Валентина Анатоліївна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри романської філології та перекладу Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;
 • Накашидзе Ірина Сергіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри українознавства Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 • Омельчук Сергій Аркадійович – доктор педагогічних наук, доцент, перший проректор, професор кафедри слов’янської філології та світової літератури імені професора О. Мішукова Херсонського державного університету;
 • Скоробогатова Олена Олександрівна – доктор філологічних наук, доцент, професор кафедри зарубіжної літератури та слов’янських мов Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди;
 • Стєкольщикова Валентина Андріївна – кандидат наук із соціальних комунікацій, завідувачка кафедри журналістики Міжнародного класичного університету імені Пилипа Орлика;
 • Черемська Ольга Степанівна – кандидат філологічних наук, професор, завідувач кафедри українознавства і мовної підготовки іноземних громадян Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця;
 • Шепель Юрій Олександрович – доктор філологічних наук, професор, академік НАН ВО України, професор кафедри перекладу та лінгвістичної підготовки іноземців Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
 • та інші.

Електронна версія монографії «Challenges and achievements of European countries in the area of philological researches» розміщена на офіційному сайті європейського видавництва «Izdevnieciba «Baltija Publishing»  за посиланням.

Щиро дякуємо всім учасникам, хто долучився до написання колективної монографії!

Поширити