Завершилося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права

Завершилося всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з права

592

За ініціативи Донецького  державного університету внутрішніх справ та за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва пройшло всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації під назвою «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін». Науковий захід тривав з 6 лютого до 19 березня 2023 року. Навчальне навантаження становило 6 кредитів ЄКТС (180 годин). До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації мали змогу долучитися науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які цікавляться правом.

Зокрема, учасниками підвищення кваліфікації стали такі науковці, як:

 • Ананьєва Оксана Володимирівна – викладач Миколаївського юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Антощук Андрій Олександрович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ;
 • Барабаш Наталія Петрівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри соціального права юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Баштанник Віталій Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління і місцевого самоврядування Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;
 • Благодир Ангеліна Адамівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Благодир Сергій Миколайович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри відновного правосуддя та приватної детективної діяльності Національного університету водного господарства та природокористування;
 • Бліхар Марія Миронівна – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри адміністративного та інформаційного права Національного університету «Львівська політехніка»;
 • Богдан Юлія Валеріївна – кандидат юридичних наук, адвокат;
 • Бойко Наталія Олександрівна – керуючий партнер адвокатського об’єднання «Пантеон», керівник ГО «ГНО «Фундація публічно-правових ініціатив»;
 • Болокан Інна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри цивільного права Запорізького національного університету;
 • Буличева Наталія Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватного права Київського університету імені Бориса Грінченка;
 • Вовк Світлана Олександрівна – доктор політичних наук, доцент, завідувач кафедри політології та правознавства Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»;
 • Ворожбіт-Горбатюк Вікторія Вікторівна – доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України;
 • Габорець Ольга Андріївна – доктор філософії, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Грущенко Олена Анатоліївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічної безпеки та фінансових розслідувань Національної академії внутрішніх справ;
 • Дмитренко Емілія Станіславівна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри публічного та міжнародного права Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана;
 • Доляновська Інна Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри загальноправових дисциплін Закладу вищої освіти «Університет економіки і права «КРОК»;
 • Дорожкіна Юлія Дмитрівна – старший викладач кафедри цивільного права і процесу Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • Друцул Тетяна Іванівна – кандидат юридичних наук, викладач Відокремленого структурного підрозділу Кіцманського фахового коледжу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • Дуліна Оксана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри економічної теорії і економіки підприємства Одеського державного аграрного університету;
 • Загуменна Юлія Олександрівна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри теорії та історії держави і права Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Задорожна Анастасія Петрівна – кандидат юридичних наук, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Національної академії внутрішніх справ;
 • Зарадюк Зоряна Валентинівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри кримінального права і процесу Волинського національного університету імені Лесі Українки;
 • Зборовська Лариса Анатоліївна – викладач кафедри адміністративної діяльності Національної академії Державної прикордонної служби України;
 • Ігнатенко Ірина Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Казак Ріната Алімівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави та права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Кармаза Олександра Олександрівна – доктор юридичних наук, професор, професор Інституту післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Кобрусєва Євгенія Анатоліївна – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри адміністративного і кримінального права Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара;
 • Ковальчук Юлія Миколаївна – доктор філософії в галузі права Донецького державного університету внутрішніх справ, керівник Адвокатського бюро «Юлія Ковальчук та партнери»;
 • Комаринська Юлія Борисівна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ;
 • Кондратьєв Ігор Михайлович – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії права та юридичної логіки Національної академії внутрішніх справ;
 • Корнеєва Євгенія Михайлівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • Леонтьєва Ліна Віталіївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Лінник Наталія Василівна – кандидат юридичних наук, доцент Київського університету права Національної академії наук України, завідувач відділення «Право» Відокремленого структурного підрозділу Кам’янець-Подільського фахового коледжу Закладу вищої освіти «Подільський державний університет»;
 • Лісова Тетяна Вікторівна – доктор юридичних наук, доцент, доцент кафедри земельного та аграрного права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Логвиненко Владислав Володимирович – вчитель правознавства Комунального закладу «Мартівський ліцей Печенізької селищної ради Харківської області»;
 • Лоскутов Тимур Олександрович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Лунгол Ольга Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри оперативно-розшукової діяльності та інформаційної безпеки Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Мендик Людмила Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри кримінального права та кримінології Івано-Франківського навчально-наукового інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Михальчук Тетяна Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ;
 • Нарожна Олена Володимирівна – старший викладач кафедри кримінального права, кримінального процесу та криміналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова;
 • Озерський Ігор Володимирович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморського національного університету імені Петра Могили;
 • Палій Максим Валерійович – завідуючий навчально-практичною лабораторією «Юридична клініка» Донецького національного університету імені Василя Стуса;
 • Пацурія Ніно Бондовна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри економічного права та економічного судочинства Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Пелех Ія Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри конституційного та адміністративного права юридичного факультету Запорізького національного університету;
 • Перунова Олена Миколаївна – доктор юридичних наук, доцент кафедри обліку і оподаткування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;
 • Пилипенко Вікторія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Луганського навчально-наукового інституту імені Е. О. Дідоренка Донецького державного університету внутрішніх справ;
 • Помогайбо Ольга Вікторівна – викладач кафедри правової та спеціальної підготовки Територіального відокремленого відділення «Кам’янська філія Академії Державної пенітенціарної служби»;
 • Попов Віктор Андрійович – кандидат юридичних наук, асистент кафедри цивільного права № 2 Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Попова Софія Олегівна – доктор філософії у галузі «Право», старший викладач кафедри цивільного права та процесу факультету № 6 Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Проневич Олексій Станіславович – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри службового та медичного права Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка;
 • Проценко Галина Петрівна – старший викладач кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 • Рагімов Фаіг Вагіф огли – кандидат наук з державного управління, доцент кафедри адміністративного права, процесу та адміністративної діяльності Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ;
 • Свобода Євгенія Юріївна – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістичного забезпечення та судових експертиз Навчально-наукового інституту № 2 Національної академії внутрішніх справ;
 • Скиба Віталій Михайлович – викладач юридичних дисциплін Галицького фахового коледжу імені В’ячеслава Чорновола;
 • Слатвінська Валерія Миколаївна – викладач кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Міжнародного гуманітарного університету;
 • Тараненко Олег Миколайович – кандидат історичних наук, доцент, доцент кафедри інтелектуальної власності та цивільно-правових дисциплін Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького;
 • Татаренко Галина Вікторівна – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного права Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля;
 • Тельнік Олександр Борисович – професор кафедри цивільно-правових дисциплін, заслужений юрист України Національної академії Служби безпеки України;
 • Тимошенко Ольга Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри права Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет»;
 • Трюхан Оксана Анатоліївна – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Турчіна Марія Олегівна – кандидат юридичних наук, асистент кафедри історії держави і права України та зарубіжних країн Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;
 • Ціжма Юрій Іванович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри теоретичної і прикладної економіки Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника;
 • Чалий Юрій Іванович – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права та процесу Харківського національного університету внутрішніх справ;
 • Чорноус Юлія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ;
 • Швець Євгенія Сергіївна – старший викладач кафедри інтелектуальної власності та управління проєктами Інституту промислових та бізнес-технологій Українського державного університету науки і технологій;
 • Швець Лариса Володимирівна – викладач правових дисциплін Комунального закладу вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського»;
 • Шерстюк Світлана Валеріївна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін, трудового та аграрного права Державного біотехнологічного університету;
 • Юріков Олександр Олександрович – доктор філософії, старший викладач кафедри кримінального права Національної академії внутрішніх справ;
 • Юрчишин Наталія Геннадіївна – доцент кафедри конституційного, адміністративного та міжнародного права Івано-Франківського навчально-наукового юридичного інституту Національного університету «Одеська юридична академія»;
 • Якименко Ганна Миколаївна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри екології Національного авіаційного університету;
 • Ялова Оксана Володимирівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри правничої лінгвістики Національної академії внутрішніх справ;
 • Ярова Руслана Василівна – кандидат юридичних наук, доцент, декан факультету економіки та права Національного транспортного університету;
 • Яценко Олена Леонідівна – викладач Миколаївського юридичного фахового коледжу Національного університету «Одеська юридична академія».

Всі автори отримали електронні збірники тез доповідей та сертифікати, що підтверджують участь у підвищенні кваліфікації.

Щиро дякуємо всім, хто долучився до наукової події!

Поширити