Результати стажування з філологічних наук у м. Бая-Маре (Румунія)

Результати стажування з філологічних наук у м. Бая-Маре (Румунія)

2423

Освіта є одним з національних ресурсів розвитку України, найважливішим інструментом удосконалення організації та управління соціально-економічними процесами. Освітні стандарти й критерії ліцензування та акредитації освітньої діяльності вимагають підвищення якості вищої освіти та передбачають впровадження інноваційних підходів до системи підготовки фахівців-філологів.

З 18 листопада по 27 грудня 2019 року на базі філологічного факультету Північного університетського центру у м. Бая-Маре (Румунія) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України: запозичення досвіду ЄС». У стажуванні взяли участь:

Бабич Віра Ігорівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;

Гарбера Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Дашко Наталія Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей, Університет митної справи та фінансів;

Кечеджі Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри перекладу, Приазовський державний технічний університет;

Ковалевська Анастасія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Масло Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Межуєва Ірина Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу, Приазовський державний технічний університет;

Мельник Тетяна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

Мизин Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Мусієнко Юлія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет;

Ніколашина Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Павликівська Наталія Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Павлова Ірина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, завідувач кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

П’єцух Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Поворознюк Роксолана Владиславівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Скрипник Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології, Комунальний заклад вищої освіти “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”;

Сташко Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови факультету перекладознавства, Київський національний лінгвістичний університет;

Субота Лариса Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, Національний фармацевтичний університет;

Цимбалиста Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу;

Черненко Ольга Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет.

Раніше ми вже писали про викладачів Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Національного фармацевтичного університету, які пройшли очний етап науково-педагогічного стажування та відвідали філологічний факультет Північного університетського центру у Бая-Маре.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити