Результати заочного стажування з філологічних наук у м. Бая-Маре (Румунія)

Результати заочного стажування з філологічних наук у м. Бая-Маре (Румунія)

204

Освіта є одним з національних ресурсів розвитку України, найважливішим інструментом удосконалення організації та управління соціально-економічними процесами. Освітні стандарти й критерії ліцензування та акредитації освітньої діяльності вимагають підвищення якості вищої освіти та передбачають впровадження інноваційних підходів до системи підготовки фахівців-філологів.

З 18 листопада по 27 грудня 2019 року на базі філологічного факультету Північного університетського центру у м. Бая-Маре (Румунія) науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, наукові співробітники наукових установ, докторанти, аспіранти, здобувачі, студенти, які мають або здобувають філологічну освіту, мали змогу пройти науково-педагогічне стажування «Інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти України: запозичення досвіду ЄС». Заочно у стажуванні взяли участь:

Бабич Віра Ігорівна – кандидат філологічних наук, викладач кафедри туризму та готельно-ресторанного бізнесу, Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика;

Гарбера Ірина Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри загального та прикладного мовознавства і слов’янської філології, Донецький національний університет імені Василя Стуса;

Дашко Наталія Станіславівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарної підготовки, філософії та митної ідентифікації культурних цінностей, Університет митної справи та фінансів;

Кечеджі Оксана Вікторівна – старший викладач кафедри перекладу, Приазовський державний технічний університет;

Ковалевська Анастасія Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української та іноземних мов, Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України;

Масло Ольга Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української лінгвістики, літератури та методики навчання, Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради;

Межуєва Ірина Юхимівна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри перекладу, Приазовський державний технічний університет;

Мельник Тетяна Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

Мизин Тетяна Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри іноземних мов природничих факультетів, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Мусієнко Юлія Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет;

Ніколашина Тетяна Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

Павликівська Наталія Михайлівна – доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри української мови факультету філології й журналістики імені Михайла Стельмаха, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського;

Павлова Ірина Григорівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови, завідувач кафедри української мови, Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка;

П’єцух Оксана Іванівна – доктор філологічних наук, доцент кафедри теорії та практики перекладу, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;

Поворознюк Роксолана Владиславівна – доктор філологічних наук, доцент, доцент кафедри теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Скрипник Надія Іванівна – кандидат філологічних наук, завідувач кафедри української філології, Комунальний заклад вищої освіти “Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж”;

Сташко Галина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри англійської мови факультету перекладознавства, Київський національний лінгвістичний університет;

Субота Лариса Андріївна – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних наук, Національний фармацевтичний університет;

Цимбалиста Оксана Анатоліївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземної філології та перекладу;

Черненко Ольга Віталіївна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г.Г. Почепцова, Київський національний лінгвістичний університет.

Раніше ми вже писали про викладачів Чорноморського національного університету імені Петра Могили та Національного фармацевтичного університету, які пройшли науково-педагогічне стажування очно та відвідали філологічний факультет Північного університетського центру у Бая-Маре.

Усі учасники стажування забезпечені збірником тез науково-методичних доповідей та сертифікатом про проходження науково-педагогічного стажування (двома мовами) у науковій установі в країні, яка входить до Європейського Союзу.

Поширити