Щиро вітаємо Вожегову Раїсу Анатоліївну із тим, що вона стала дійсним членом...

Щиро вітаємо Вожегову Раїсу Анатоліївну із тим, що вона стала дійсним членом Національної академії аграрних наук України

2251

15 жовтня 2020 року відбулись Загальні збори Національної академії аграрних наук України, яка розпочала свою діяльність як Всеукраїнська академія сільськогосподарських наук ще 22 травня 1931 року! 6 січня 2010 року академії було надано статус національної і перейменовано в Національну академію аграрних наук України.

15 жовтня 2020 року на Загальних зборах Національної академії аграрних наук України шляхом таємного голосування дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів і членів-кореспондентів НААН було обрано доктора сільськогосподарських наук, професора, члена-кореспондента Національної академії аграрних наук України, заслуженого діяча науки і техніки України, директора Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України Вожегову Раїсу Анатоліївну академіком за спеціальністю «Сільськогосподарські меліорації».

До її скарбниці професійних здобутків увійшли вже різні нагороди: Подяка Міністерства аграрної політики та продовольства України (2010 р.), Почесні грамоти Національної академії аграрних наук України (2010 р., 2015 р., 2019 р.), Почесна відзнака Національної академії аграрних наук України (2012 р.), Відзнака Міжнародної Академії рейтингових технологій та соціології “Золота Фортуна” (2018 р.) та багато інших.

Центр українсько-європейського наукового співробітництва щиро вітає Вожегову Раїсу Анатоліївну із новим статусом – академіком Національної академії аграрних наук України! Бажаємо Вам творчих звершень та відкриття нових горизонтів!

Також зичимо Вам міцного здоров’я, незгасаючої енергії, професійних успіхів, благополуччя та сімейного затишку!

НААН  – це самоврядна наукова організація, заснована на державній власності, що є державною організацією, створеною як неприбуткова державна бюджетна установа.

Основним завданням НААН є наукове забезпечення розвитку галузей агропромислового комплексу, що передбачає:

 • здійснення фундаментальних наукових досліджень, організацію, проведення і координацію прикладних наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, а також розроблення на базі зазначених знань наукових продуктів для інноваційного розвитку агропромислового комплексу, використання яких сприятиме збільшенню обсягів виробництва;
 • методичну координацію досліджень наукових установ і вищих навчальних закладів, а також проектно-конструкторських та інших організацій;
 • розроблення нових та удосконалення існуючих форм, методів і способів проведення наукової роботи;
 • підвищення престижності наукової діяльності;
 • сприяння інтеграції вітчизняної аграрної науки у світовий науковий простір;
 • участь у формуванні державної політики у сфері наукової та науково-технічної діяльності;
 • проведення аналізу стану та визначення пріоритетних напрямів розвитку агропромислового комплексу;
 • надання інформаційних послуг суб’єктам агропромислового виробництва незалежно від форми власності;
 • виробництво елітного насіння та насіння вищих репродукцій, садивного матеріалу сільськогосподарських культур, племінної продукції;
 • збереження генотипів сільськогосподарських рослин і тварин, колекцій штамів корисних і патогенних мікроорганізмів;
 • організацію і проведення наукових експедицій та експедиційних досліджень;
 • підготовку наукових кадрів та підвищення їх кваліфікації;
 • пошук і підтримку талановитих вчених, сприяння творчому зростанню молодих вчених;
 • залучення наукових та науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України до виконання наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу, а вчених НААН – до викладацької діяльності;
 • залучення провідних вчених НААН, вищих навчальних закладів та інших наукових організацій до роботи у наукових радах, комітетах, комісіях та інших консультативнодорадчих органах НААН.

НААН здійснює свої повноваження через загальні збори, президію та її бюро, відділення і наукові установи, а також членів НААН. Кадровий склад НААН включає дійсних членів (академіків), членів-кореспондентів, іноземних членів та працівників наукових установ (організацій, підприємств), що перебувають у її віданні.

Ми ще раз щиро вітаємо Вожегову Раїсу Анатоліївну із тим, що вона стала дійсним членом Національної академії аграрних наук України!

Поширити