Відбулася остання лекція в межах підвищення кваліфікації для викладачів юридичних дисциплін

Відбулася остання лекція в межах підвищення кваліфікації для викладачів юридичних дисциплін

1588

Сьогодні завершився курс лекцій на онлайн-платформі ZOOM у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з юридичних наук. Спікером сьогоднішнього заходу був Веселов Микола Юрійович – доктор юридичних наук, доцент, професор кафедри державно-правових дисциплін факультету № 2 Криворізького навчально-наукового інституту Донецького державного університету внутрішніх справ.

Дослідник займається вивченням дитячого дорожньо-транспортного травматизму (захистив кандидатську дисертацію в цій тематиці), цікавиться безпекою дорожнього руху та наглядом за дорогою з правничої позиції. Особливе місце в полі його наукових інтересів посідає ювенальна юстиція – організація правової системи, яка здійснює правосуддя у справах про правопорушення, що були вчинені неповнолітніми (зокрема, його докторська дисертація присвячена цьому та має назву «Адміністративно-правові засади функціонування ювенальної юстиції у системі забезпечення прав дітей в Україні»).

На сьогоднішній лекції, що мала назву «Організаційно-правові засади функціонування ювенальної юстиції в Україні», спікер вирішив поділитися результатами своїх досліджень, оскільки, як зазначено вище, обрана Миколою Юрійовичем проблематика належить до його наукових уподобань. Лектор розповів і довів, що питання впровадження ювенальної юстиції є актуальним, оскільки стан підліткової злочинності в Україні наразі викликає занепокоєння. Концепція розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні була схвалена указом Президента України у 2011 році та зараз ще перебуває на етапі свого становлення. Наша держава досить молода, а отже, її правовій системі ще потрібно розвиватися. Важливим моментом у реформуванні ювенальної юстиції було внесення змін до Конституції України у 2016 році, коли були створені спеціалізовані ювенальні суди.

Підсумовуючи лекційний курс у межах всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації з юридичних наук «Удосконалення професійної компетентності викладача юридичних дисциплін», можна з упевненістю сказати, що його слухачі отримали багато нової корисної інформації, яку можна буде використовувати в подальшій викладацькій практиці, та змогли підвищити свій рівень педагогічної компетентності.

Дякуємо всім, хто долучався до онлайн-лекцій у ZOOM!

Поширити