Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми протидії корупції в умовах воєнного стану»

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми протидії корупції в умовах воєнного стану»

349

Науково-дослідний інститут публічного права

Міжнародна науково-практична конференція

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В
 УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

15 лютого 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Усі учасники заходу будуть забезпечені електронним збірником матеріалів конференції. Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожним тезам, включеним до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дасть змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), розробленому фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням.

Форма участі – заочна.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова організаційного комітету Сергій КОРОЄД – доктор юридичних наук, професор, виконувач обов’язків президента Науково-дослідного інституту публічного права (Україна);

заступник голови організаційного комітетуАндрій БОРОВИК – кандидат юридичних наук, доцент, відмінник освіти України, віцепрезидент з наукової роботи Науково-дослідного інституту публічного права (Україна);

члени організаційного комітету:

Катерина ГОЛОВКО – докторка юридичних наук, професорка, директорка Видавництва «Юридика» (Україна);

Лариса СОРОКА – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка  докторантурою і аспіратурою Науково-дослідного інституту публічного права (Україна);

Ксенія КУРКОВА – докторка юридичних наук, професорка, завідувачка відділу науково-правових експертиз та законопроєктних робіт Науково-дослідного інституту публічного права (Україна);

Руслан СЕРБИН – доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, проректор Національної академії внутрішніх справ (Україна);

Олексій ДРОЗД – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, начальник Департаменту організації забезпечення діяльності Бюро економічної безпеки України (Україна);

Євген СОБОЛЬ – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка (Україна);

Михайло ВІХЛЯЄВ – доктор юридичних наук, професор, директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва (Україна);

Іван БОГАТИРЬОВ – доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри права та правоохоронної діяльності Державного університету «Житомирська політехніка» (Україна);

Валерій БУЖОР – доктор юридичних наук, професор, Президент Незалежної кримінологічної асоціації Республіки Молдова, ректор Інституту кримінального права та прикладної кримінології (Республіки Молдова);

Йозеф ЗЯТЬКО – доктор юридичних наук, професор, Президент Європейського інституту безперервної освіти (Словацька Республіка).

ПОРЯДОК ПОДАЧІ МАТЕРІАЛІВ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 9 лютого 2024 року (включно):

  1. заповнити заявку та надіслати на електронну адресу law@cuesc.org.ua тези доповіді;
  2. після отримання від оргкомітету реквізитів надіслати електронну копію квитанції як підтвердження сплати організаційного внеску.

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА КОНФЕРЕНЦІЮ З ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Розмір організаційного становить 250 грн. Внесок покриває витрати, пов’язані з виготовленням сертифікатів, формуванням і опублікуванням збірників тез доповідей в електронному вигляді.
  2. За бажанням учасник може замовити друкований примірник збірника та сертифікату, вартість яких сплачується додатково у сумі 500 грн.
  3. Електронні збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на електронну адресу учасників, вказану в заявках, 15 лютого 2024 року.
  4. Друковані збірники тез конференції та сертифікати будуть направлені на поштову адресу учасників, вказану в заявках, після 29 лютого 2024 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет міжнародної науково-практичної конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, англійською, румунською та словацькою мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: українська, англійська, румунська, словацька.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

ЗРАЗОК ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Законність дій потерпілих як обов’язкова ознака опору
в статті 342 Кримінального кодексу України

Боровик Андрій Володимирович
кандидат юридичних наук, доцент,
відмінник освіти України,
віцепрезидент з наукової роботи,
Науково-дослідний інститут публічного права
м. Київ, Україна

Текст [1, с. 96].

Література

  1. Беленок В. П.  Кримінально-правова  та  кримінологічна  характеристика  погрози  або  насильства  щодо  працівника  правоохоронного органу : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08. Київ, 2021. 353 с.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа – Тетяна Миколаївна Тютюнник – координаторка конференції.
Телефон: +38 (068) 473 07 28
E-mail: law@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити