VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту...

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція «Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму» (м. Кам’янець-Подільський, Україна)

327

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇОСВІТИ
«КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ»
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВОЛОДИМИРА ГНАТЮКА
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ПУЛЮЯ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХОРТИЦЬКА НАЦІОНАЛЬНА
НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНА АКАДЕМІЯ
ХМЕЛЬНИЦЬКА ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНА АКАДЕМІЯ
ХАРКІВСЬКИЙ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ
ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ
ЦЕНТР ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCLAWIU
WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI (BYDGOSZCZ, POLAND)
MIĘDZYNARODOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W
ŁOMŻY (ŁOMŻY, POLAND)
JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCHBUDĚJOVICÍCH
TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH (KOŠICE)
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ “ГЕЛЬВЕТИКА”
ГО «ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА»
БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКА ГАЛИЦЬКА
ФУНДАЦІЯ» ГО ʺЗАХИСТУ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ МОЛОДІ З
ІНВАЛІДНІСТЮ
«БЕЗБАРʼЄРНІСТЬ»ʺ

VІIІ Міжнародна науково-практична конференція

ІННОВАЦІЇ ПАРТНЕРСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ ОСВІТИ,
ЕКОНОМІКИ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ В УМОВАХ
ІНКЛЮЗІЇ ТА ПРАГМАТИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ СОЦІУМУ

21-22 травня 2024 року
м. Кам’янець-Подільський

Завантажити інформаційний лист

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, освіти та соціальної реабілітації в умовах інклюзії, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ ЗА НАСТУПНИМИ НАПРЯМКАМИ:

СЕКЦІЯ І «Парадигма реабілітації в системі економіки країни»

 1. Сучасна економічна теорія: мейнстрім та альтернативи.
 2. Економіка та управління національним господарством, національні моделі економічних систем в умовах інклюзії.
 3. Менеджмент, інвестиційні та інноваційні процеси у народногосподарському комплексі при адаптації індивідуумів з інвалідністю.
 4. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: національні особливості та європейські тенденції для сучасної молодої людини з інвалідністю.
 5. Страхування та    біржова    справа   в    умовах інклюзії.
 6. Світове господарство і міжнародні економічні відносини в умовах інклюзії.
 7. Фінанси та місцеве самоврядування в умовах інклюзії.

СЕКЦІЯ ІІ «Освіта і гуманітарні науки в умовах інклюзії»

 1. Актуальні питання системи освіти для дітей з особливими освітніми потребами в сучасному вимірі.
 2. Якісний склад кадрового забезпечення для надання освітніх послуг для людей з інвалідністю.
 3. Нормативно-правове забезпечення спеціальної освітньої діяльності.
 4. Сучасні підходи до забезпечення якості освіти для здобувачів з інвалідністю.
 5. Перспектива і можливості розвитку та адаптації спеціальної вищої освіти.
 6. Забезпечення фахівцями закладів освіти для роботи з здобувачами з інвалідністю: перспективи та адаптація.
 7. Взаємодія системи спеціальної освіти із закладами соціальної реабілітації.

СЕКЦІЯ ІІІ «Соціальна реабілітація: сучасні умови та перспективи розвитку»

 1. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю.
 2. Нормативно-правове забезпечення та стан правового регулювання соціальної роботи.
 3. Соціальна робота в контексті соціокультурних змін.
 4. Актуальні проблеми соціальної, фізичної та медико-психологічної реабілітації дітей та підлітків з інвалідністю.

СЕКЦІЯ ІV «Психологія розвитку»

 1. Формування особистості в ранньому дитинстві.
 2. Фактори впливу на психологічний розвиток підлітків.
 3. Особливості психологічного розвитку у людей з різними нозологіями.
 4. Вплив сімейного середовища на психологічний розвиток дитини.
 5. Виховання позитивних емоцій та вплив на психіку дитини.
 6. Вплив технологій на психологічний розвиток дітей та молоді.
 7. Вплив соціальних мереж на психічне здоров’я дітей та молоді.

Офіційні мови конференції: українська, англійська, польська. Форма участі в конференції: online, offline

Для участі у конференції необхідно виконати наступні дії:

 1. Заповнити електронну заявку на участь у конференції прикріпивши файл з матеріалами до 15 травня 2024 року (включно).
 2. Чекати листа з інструкціями для онлайн з’єднання на конференцію.

Назва файлу має бути підписана відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції.
Наприклад: Пушняк С.Р.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДІ:

Секція І «Парадигма реабілітації в системі економіки країни»

Людмила Кушнір
кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів,
обліку та оподаткування ім. С.Юрія Навчально
реабілітаційного закладу вищої освіти
«Кам’янець-Подільський державний інститут»,
м. Кам’янець-Подільський, Україна

Парадигма інклюзивної економіки в Україні

Текст текст текст текст текст…[1, с.11]

Список використаних джерел:

 1. Денисенко М. П. Кредитування та ризики. Київ: Наукова думка, 2015. 212 с.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

 • Обсяг тез – не більше 5-х сторінок при форматі сторінки А4, орієнтація книжкова.
 • Поля: верхнє, нижнє, праве та ліве – 20 мм.
 • Шрифт – Times New Roman, кегель –
 • Міжрядковий інтервал – 1,5.
 • Абзацний відступ – 1,25 см.
 • Вирівнювання по ширині.
 • Список літератури згідно вимог ДСТУ 8302:2015.
 • Рисунки мають бути скомпоновані у вигляді єдиного об’єкту.
Участь у конференції
Дистанційно Очно
безкоштовно 200 грн

Реквізити для проплати отримаєте після прийняття тез організаційним комітетом.

Розмір організаційного внеску 200 грн.

Електронний збірник (PDF) (включено в вартість публікації) + Іменний(і) сертифікат(и) участі

Матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, до друку не приймаються!

Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

Після проведення конференції збірник тез доповідей буде оприлюднено на сайті kpdi.edu.ua та відправлено електронною поштою авторам.

КОНТАКТИ:

Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти
«Кам’янець-Подільський державний інститут»
Адреса: вул. Годованця, 13 м. Кам’янець-Подільський, Україна, 32300
Тел.: +38 (038) 493-26-51
Офіційний веб-сайт: kpdi.edu.ua

Контактні особи:

Михайлик Артур +380974452008

Поширити