Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з мистецтва та культури

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з мистецтва та культури

5132

Український державний університет імені Михайла Драгоманова
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне
підвищення кваліфікації

ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ
СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

 6 травня – 16 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені культурою та мистецтвом.

Професійна програма підвищення кваліфікації розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень психолого-педагогічних, соціальних та поведінкових наук, і спрямована на розвиток та удосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікацій-ної компетентностей, а також практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії та професійно-особистісного розвитку для підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

  • Русаков Сергій Сергійович – директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент;
  • Розова Тамара Вікторівна – завідувач кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;
  • Гнатюк Анатолій Васильович – доцент кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, народний артист України.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 30 квітня 2024 року (включно):

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 6 травня по 16 червня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з мистецтва.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

16 травня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Бої за минуле: як культурна пам’ять творить ідентичність та наділяє гідністю». Спікер – Осадча Лариса Василівна, професор кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук. Осадча Лариса Василівна про свою лекцію: «Людська здатність прогностично працювати з майбутнім, формувати далекосяжні плани та масштабні стратегії зумовлюється наявністю глибокої картини минулого. Фантазія не працює без спогадів, а майбутнє – без памʼяті. Колективна памʼять буває персоналізованою, емоційною (комунікативною), впорядкованою і раціональною (культурною). На їх перетині відбувається культурне самоусвідомлення суспільства, його історична легітимація, і твориться візія майбутнього».

22 травня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Інтелектуальний аналіз текстів культури за допомогою Voyant Tools». Спікер – Ворожейкін Євген Петрович, старший викладач кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук. Ворожейкін Євген Петрович про свою лекцію: «За останні роки прогрес цифрових технологій глобально змінив  способи збереження, аналіз та візуалізацію інформації. Культурологія може виграти від цих розробок через доповнення своєї методологічної бази цифровими інструментами. У лекції буде розглянуто використання Voyant Tools у сфері інтелектуального аналізу тексту, а саме буде показано, як останній може допомогти прискорити процес аналізу чи сформувати нові дослідницькі питання».

30 травня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Цифрова реальність як предмет гуманітарних студій». Спікер – Целковський Геннадій Анатолійович, доцент кафедри богослов’я та релігієзнавства Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук. Целковський Геннадій Анатолійович про свою лекцію: «Сьогоднішня культура визначається цілою сукупністю нових явищ, породжених технологічними досягненнями останніх десятиліть. Віртуальність, медіа, інтернет, кібер – всі ці виміри буття сучасної людини мають спільну рису: взаємодію, опосередковану обчислювальними машинами. Вивчення всіх цих феноменів у їх відношенні до людини проводиться в межах міждисциплінарного проєкту Digital Humanities, основні ідеї та положення якого будуть розкриті в даній лекції».

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 2 серпня 2024 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Культурологічні засади освіти в умовах цифровізації суспільства

Русаков С. С.
кандидат філософських наук, доцент,
директор Навчально-науковий інститут філософії та освітньої
політики Українського державного
університету імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

За останні роки цифровізація стала головним трендом світового та вітчизняного розвитку всіх галузей суспільства, вносячи відповідні корективи в сучасний стан справ та формуючи вектори й тенденції їх розвитку в майбутньому… [1, с. 203].

<…>

Література:

  1. Струтинська О. В., Умрик М. А. Сучасні освітні тренди в умовах розвитку цифрового суспільства. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 26. С. 201–205.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координатор всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити