Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з філології

4038

Центральноукраїнський державний університет імені
Володимира Винниченка
Центр українсько-європейського наукового
співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

СУЧАСНИЙ ЛІНГВІСТИКО- ІНФОРМАЦІЙНИЙ ДИСКУРС:
МОВНІ ЗАСОБИ, НАРАТИВИ, СИМВОЛИ, ПЕРСОНАЛІЇ

29 квітня – 9 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

До участі у підвищенні кваліфікації запрошуються науково- педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, студенти та всі бажаючі, які зацікавлені сучасним лінгвістико-інформаційним дискурсом.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково- методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ЄКТС (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ

Євген Соболь – доктор юридичних наук, професор, ректор Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Олена Габелко – кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій Центральноукраїнського державного університету імені Володимира Винниченка;

Ольга Кирилюк – доктор філологічних наук, доцент, завідувач кафедри української філології та журналістики Центральноукраїнського держав- ного університету імені Володимира Винниченка;

Людмила Кричун – кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української філології та журналістики Центральноукраїнського держав- ного університету імені Володимира Винниченка.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

10 травня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Мовні засоби сугестивного впливу на суспільство в інформаційному дискурсі». Спікери – Ольга Кирилюк, доктор філологічних наук, доцент; Людмила Кричун, кандидат філологічних наук, доцент.

17  травня  о  14:30  відбудеться  лекція  на  тему «Наративні практики інформаційної війни: мова агресії та опору». Спікери – Ольга Кирилюк, доктор філологічних наук, доцент; Людмила Кричун, кандидат філологічних наук, доцент.

24 травня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Мова і меми: мережевий фольклор як засіб нівелювання інформаційної агресії». Спікери – Ольга Кирилюк, доктор філологічних наук, доцент; Людмила Кричун, кандидат філологічних наук, доцент.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 26 квітня 2024 року (включно):

  1. заповнити заявку;
  2. надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 29 квітня по 9 червня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з філології.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

  1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів ЦУЄНС організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).
  2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.
  3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.
  4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 26 липня 2024 року.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Контент нових медій: між якістю та технологією Баранов О.А.

доктор юридичних наук, старший дослідник, керівник
Центр теоретико-правових проблем інформаційної сфери НДІІП НАПрН України
м. Київ, Україна

Текст… [1, с. 85].

Література:

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Анастасія Лящова – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити