Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з національної безпеки

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації з національної безпеки

4251
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»
Національний університет «Острозька Академія»
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Волинське обласне відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва

Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА: ЗАГРОЗИ ТА ВИКЛИКИ

1 квітня – 12 травня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Програма підвищення кваліфікації

До участі у всеукраїнському науково-педагогічному підвищенні кваліфікації запрошуються науково-педагогічні співробітники закладів вищої освіти, наукові співробітники наукових установ, практичні працівники, докторанти, аспіранти, вчителі, студенти та всі бажаючі, які цікавляться питаннями національної безпеки.

Професійна програма підвищення кваліфікації має міждисциплінарний характер, розрахована на фахівців із національної та цивільної безпеки, політології,  розроблена із урахуванням новітніх науково-обґрунтованих підходів до організації навчання дорослих, досягнень гуманітарних, соціальних та поведінкових наук і спрямована на розвиток та вдосконалення психолого-педагогічної, комунікативної, інформаційно-комунікаційної компетентностей, практичних умінь і навичок інтерактивної взаємодії, а також на професійно-особистісний розвиток з метою підвищення ефективності професійного спілкування та здійснення педагогічної діяльності.

Кожен учасник підвищення кваліфікації отримає сертифікат та збірник тез науково-методичних доповідей в електронній формі.

Навчальне навантаження становить 6 кредитів ECTS (180 годин) і розподіляється по 6 годин кожен день протягом 6 робочих тижнів.

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО КОМІТЕТУ:

Палінчак Микола Михайлович – доктор політичних наук, професор, декан факультету міжнародних економічних відносин ДВНЗ «Ужгородський національний університет»;

Попович Василь Васильович – доктор технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки, начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності;

Романов Микола Степанович – доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри національної безпеки та політології Національного університету «Острозька Академія»;

Стрелков Владислав Володимирович – Ph.D. у галузі соціальних та поведінкових наук, старший викладач кафедри національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

У МЕЖАХ ЗАХОДУ ПЕРЕДБАЧЕНО ПРОВЕДЕННЯ ТРЬОХ ОНЛАЙН-ЛЕКЦІЙ НА ПЛАТФОРМІ ZOOM:

11 квітня о 14:30  відбудеться лекція на тему «Процес впровадження базової загальновійськової підготовки у закладах вищої освіти як елемент національної безпеки». Спікер – Романов Микола Степанович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої школи України, завідувач кафедри національної безпеки та політології Національного університету «Острозька Академія».

18 квітня о 14:30  відбудеться лекція на тему «Техногенна небезпека під час війни в Україні». Спікер – Попович Василь Васильович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри екологічної безпеки, начальник Навчально-наукового інституту цивільного захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності.

25 квітня о 14:30 відбудеться лекція на тему «Open Source Intelligence: інструменти розвідки, доступні для кожного». Спікер – Стрелков Владислав Володимирович, Ph.D. у галузі соціальних та поведінкових наук, старший викладач кафедри національної безпеки Волинського національного університету імені Лесі Українки.

Посилання на онлайн-лекції будуть надіслані всім учасникам після сплати за участь. Онлайн-лекції будуть збережені.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – дистанційна.

Учасникам необхідно до 29 березня 2024 року (включно):

1) заповнити заявку;

2) надіслати відскановану копію квитанції про сплату організаційного внеску (координатор направить вам реквізити після того, як Ви заповните заявку) на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua.

Зверніть, будь ласка, увагу!

З 1 квітня по 12 травня 2024 року (включно), упродовж підвищення кваліфікації, учасники надсилають на електронну адресу advanced_training@cuesc.org.ua тези науково-методичної доповіді.

Тема листа: Підвищення кваліфікації з національної безпеки.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

1. Організаційний внесок учасника становить 1000 грн. Для членів Центру українсько-європейського наукового співробітництва організаційний внесок становить 800 грн. (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

2. Зверніть увагу на те, що підвищення кваліфікації одноосібне. Сплата внеску за тези, написані в співавторстві, здійснюється кожним учасником, незважаючи на співавторство.

3. Реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору.

4. Збірник тез науково-методичних доповідей і сертифікати будуть надіслані учасникам на електронну адресу, вказану в заявці, після 28 червня 2024 року.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИХ ДОПОВІДЕЙ:

Обсяг – від 2 до 5 сторінок формату А-4 в текстовому редакторі Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, розмір – 14; міжрядковий інтервал – 1,5; відступ першого рядка абзацу – 1,25 см; поля – 2 см.

Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: назва тез (великі літери, шрифт – напівжирний); прізвище та ініціали автора (шрифт – напівжирний); науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада, місце роботи (навчання); текст.

Файл повинен мати назву українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника стажування (напр.: Шевченко Т.Г._тези, Шевченко Т.Г._квитанція).

Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками з вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 26].

Мова тез доповідей: українська, англійська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ДОПОВІДІ:

Сучасна вища юридична освіта в Україні: проблеми, перспективи та міжнародний досвід

Севрук В.Г.
кандидат юридичних наук, провідний науковий співробітник відділу організації науково-дослідної роботи
Національна академія внутрішніх справ
м. Київ, Україна

Текст… [1].

Література:

1. Мирончук Н.М. Особливості формування змісту освітньої програми підготовки викладачів вищих навчальних закладів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки. 2016. Вип. 2. С. 78–81.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Лящова Анастасія Олександрівна – координаторка всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації.
Телефон: + 38 (095) 653 40 42
Email: advanced_training@cuesc.org.ua
Електронна сторінка: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити