Колективна монографія з ветеринарних і аграрних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

Колективна монографія з ветеринарних і аграрних наук (м. Рига, Латвійська Республіка)

1894

Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA)
Львівський національний університет ветеринарної
медицини та біотехнологій  імені С.З. Ґжицького

Колективна монографія

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ВЕТЕРИНАРНІЙ МЕДИЦИНІ ТА ТВАРИННИЦТВІ

Дедлайн – 30 квітня 2024 року

Завантажити інформаційний лист
Завантажити приклад оформлення розділу монографії українською мовою
Завантажити приклад оформлення розділу монографії англійською мовою

До участі в написанні колективної монографії запрошуються науковці, викладачі та аспіранти, які мають або здобувають освіту в галузі ветеринарної медицини, аграрних наук та продовольства. Майбутнє видання стане результатом праці колективу авторів, об’єднаних спільною ідеєю представити підсумки своїх наукових досліджень.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ КОЛЕКТИВНОЇ МОНОГРАФІЇ:

Роман Дьякон – доктор технічних наук, професор, академік, президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA);

Іван Парубчак – доктор наук з державного управління, професор, в.о. ректора Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Василь Влізло доктор ветеринарних наук, професор, академік НААН, професор кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького;

Ірина Ковальчук – доктор ветеринарних наук, в.о. завідувача кафедри нормальної та патологічної фізіології імені С.В. Стояновського Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького.

Чому публікація розділу монографії є цінною?

(для виконання ліцензійних умов,
на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата наук,
для присудження ступеня доктора філософії, для молодих учених)

ДІЗНАТИСЯ

Монографія буде видана європейським видавництвом “Izdevnieciba “Baltija Publishing” (м. Рига, Латвія) та рекомендована до друку вченою радою наукової установи. Якісне незалежне рецензування монографії буде забезпечене трьома рецензентами, прізвища яких будуть вказані у вихідних даних видання. Також монографії буде присвоєно номер ISBN, що дасть можливість авторам узяти участь у колективній науковій праці, опублікованій у країні Європейського Союзу.

Кожному розділу, включеному до колективної монографії, буде присвоєно DOI, що дозволяє авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії МОН України.

Монографія буде розміщена на сайті європейського видавництва “Izdevnieciba “Baltija Publishing” за цим посиланням.

Автори розділу колективної монографії отримають в електронному вигляді макет колективної монографії та сертифікат.

КЛЮЧОВІ ДАТИ:

Прийом заявок та статей для публікації в монографії: до 30 квітня 2024 року (включно).

Відповідь про прийняття матеріалів: протягом 1–2 робочих днів після отримання матеріалів.

Електронна розсилка макету монографії та сертифікату: після 16 липня 2024 року.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Для публікації матеріалів у колективній монографії авторам необхідно:

1) до 30 квітня 2024 року (включно) заповнити заявку та надіслати на електронну адресу nature@cuesc.org.ua наукову статтю на рецензування;

2) після схвалення статті до публікації надіслати копію квитанції про сплату організаційного внеску. 

Тема листа:  КОЛЕКТИВНА МОНОГРАФІЯ З ВЕТЕРИНАРНИХ І АГРАРНИХ НАУК.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Редакційна колегія забезпечує анонімне якісне рецензування кожного поданого розділу до монографії. Усі подані розділи до монографії перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МОНОГРАФІЇ:

  1. Ветеринарна медицина.
  2. Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза.
  3. Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва.
  4. Технологія зберігання, консервування і переробки молока.
  5. Технологія зберігання, консервування і переробки м’яса.
  6. Водні біоресурси та аквакультура.
  7. Біотехнологія та біоінженерія.
  8. Екологія та охорона навколишнього середовища.
  9. Організація ветеринарної справи та аграрного виробництва.

ПУБЛІКАЦІЙНИЙ ВНЕСОК:

Відшкодування витрат за коректування, редагування, верстку, адміністрування, присвоєння DOI, розроблення дизайну, перевірку перекладу розділів колективної монографії та друк і передання звітних екземплярів у Латвійську національну бібліотеку складає 1000 грн. за 15–30 сторінок розділу. Якщо стаття понад 30 сторінок розділу, вартість кожної додаткової сторінки – 50 грн. Для членів ЦУЄНС розмір організаційного внеску становить 800 грн. за 15–30 сторінок розділу (ознайомитися з інформацією, як стати членом ЦУЄНС, можна за посиланням).

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що приймаються розділи до монографії українською, англійською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ:

Стаття повинна представляти собою цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора.

Обсяг підрозділу монографії має бути не менше 15–30 сторінок; формат А4 через 1,5 інтервал; шрифт Times New Roman, розмір 14; поля з усіх сторін – 20 мм.

Кількість авторів не може перевищувати 3 особи.

Матеріали приймаються латиською, українською та англійською мовами.

ЗАГАЛЬНА СТРУКТУРА СТАТТІ:

Назва розділу монографії; прізвище та ініціали автора мовою публікації.

Матеріал повинен мати таку структуру: короткий вступ (1–2 сторінки), 2–3 рівнозначні за обсягом параграфи і висновок (1 сторінка), анотація 7–10 речень мовою статті (зазначити проблематику та результати дослідження).

У статті обов’язково мають бути посторінкові посилання, а також список використаної літератури наприкінці публікації. Посилання важливо зазначати цифрою без дужок і крапок за допомогою звичайних посилань програми Microsoft Word.

З метою забезпечення підвищення якості наукових цитувань у наукометричній базі даних Open Ukrainian Citation Index (OUCI) потрібно вказати DOI для кожного джерела в списку літератури, яке його має.

Увага! Список використаних джерел подається мовою оригіналу та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

ПІБ автора та інформація про нього: науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи; адреса місця роботи (англійською мовою незалежно від мови публікації).

Увага! У разі подання розділу до монографії не англійською мовою автори додатково подають назви свого розділу та всіх його структурних елементів (підрозділів) англійською (дивитися приклад оформлення).

ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва
(згідно з підписаним договором про міжнародне співробітництво з ІSMA University of Applied Sciences)

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна – координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі аграрних наук та продовольства.
Телефон: +38 066 642 61 74
E-mail: nature@cuesc.org.ua
Web-site: www.cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/cuescinfo

Поширити