ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська історія у публічному просторі» (м. Луцьк Волинської...

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Українська історія у публічному просторі» (м. Луцьк Волинської області)

931

Міністерство освіти і науки України
Волинський національний університет імені Лесі Українки
Факультет історії, політології та національної безпеки
Куявський університет у Влоцлавеку

Волинська крайова організація
Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Т.Г. Шевченка
Центр українсько-європейського наукового співробітництва

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

УКРАЇНСЬКА ІСТОРІЯ У ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ

17 – 18 травня 2024 року
м. Луцьк Волинської області

Завантажити інформаційний лист

До участі у конференції запрошуються освітяни, наукові та науково-педагогічні працівники, аспіранти та студенти, члени комісій з питань декомунізації, державні службовці та посадові особи органів місцевого самоврядування, зацікавлені особи, широка громадськість.

Мета заходу – залучити учасників до обговорення актуальних питань пов’язаних з популяризацією української історії й культури в Україні та закордоном, навчанням української історії, вихованням патріотизму, збереженням українських надбань та української ідентичності, проведенням на високому науковому рівні процесу декомунізації, надмірним та штучним засиллям іншомовних слів в українській історичній ономастиці.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Вплив сучасних гібридних війн на становлення української історії.
 2. Локальна історія як форма збереження української самоідентичності.
 3. Історична пам’ять та тенденції історичної політики в Україні.
 4. Вміння та навики управління історичною спадщиною.
 5. Шляхи та методи популяризації історії в Україні та світі.
 6. Історична ономастика – стан та тенденції.
 7. Українська освіта в історичному вимірі.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Форма участі – очна, заочна, дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції, мають зробити такі дії до 18 квітня 2024 року (включно)

надіслати на електронну адресу filmira@ukr.net:

– заповнену заявку;

– тези доповіді;

– відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску (реквізити для оплати будуть надані координатором після заповнення заявки. Авторам необхідно перерахувати кошти за наданими реквізитами та відправити копію квитанції координатору).

Збірник тез конференції буде виданий безоплатно для учасників конференції в електронному вигляді українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), який був розроблений фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України.

Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням до початку заходу.

Організатори конференції забезпечують кожному з учасників та гостю:

 • трансфер та супровід від моменту прибуття до повернення;
 • каву-брейк;
 • роздатковий матеріал;
 • електронний сертифікат про участь;
 • приємну і доброзичливу атмосферу.

 За кошти учасників:

 • доїзд до м. Луцьк;
 • проживання;
 • організаційний внесок вартістю 250 грн., який потрібно сплатити до 1 травня 2024 року (обов’язковий незалежно від форми участі).

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ
КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

Назва секції. Назва доповіді, розташована по центу (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності) посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) подається мовою оригіналу в кінці тексту під назвою «Література:» (Bibliography)» та оформлюється з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 2 особи.

Мова конференції: українська, англійська.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Секція 2. Локальна історія як форма збереження
української самоідентичності

Громадсько-просвітницький рух на Волині в 1918–1939 рр.

Філіпович М. Б.
кандидат історичних наук, доцент,
професор кафедри всесвітньої історії
Волинський національний університет імені Лесі Українки
м. Луцьк, Україна

Текст… [1, с. 96].

Література:

 1. Пономаренко С. Культурно-освітня діяльність «Просвіт» на Волині в 20−30-х роках. Наукові записки аспірантів. 1997. Вип. 1. С. 34–37.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАЯВКИ:

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові українською мовою автора (першого співавтора).
 2. Прізвище, ім’я, по-батькові латиницею (транслітерація, за закордонним паспортом).
 3. Прізвище, ім’я, по-батькові співавтора (за наявності).
 4. Прізвище, ім’я, по-батькові співавтора латиницею (за наявності).
 5. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та місце роботи (навчання) українською мовою.
 6. Науковий ступінь, вчене звання (за наявності), посада та місце роботи (навчання) англійською мовою.
 7. Адреса електронної пошти.
 8. Контактний телефон.
 9. Секція:
 10. Вплив сучасних гібридних війн на становлення української історії.
 11. Локальна історія як форма збереження української самоідентичності.
 12. Історична пам’ять та тенденції історичної політики в Україні.
 13. Вміння та навики управління історичною спадщиною.
 14. Шляхи та методи популяризації історії в Україні та світі.
 15. Історична ономастика – стан та тенденції.
 16. Українська освіта в історичному вимірі.
 17. Форма участі:
 18. Очна.
 19. Заочна.
 20. Дистанційна.

КОНТАКТИ:

Контактна особа: Філіпович Мирослава Богданівна – кандидат історичних наук, доцент, голова Волинського обласного відділення Центру українсько-європейського наукового співробітництва.
Телефон: +38 (050) 930 31 05
Email: filmira@ukr.net

Поширити