Міжнародна наукова конференція з охорони здоров’я (м. Одеса, Україна)

Міжнародна наукова конференція з охорони здоров’я (м. Одеса, Україна)

347

Міністерство охорони здоров’я України
Міністерство освіти та науки України
Одеський національний медичний університет
Кафедра менеджменту охорони здоров’я
Куявський університет у Влоцлавеку
Вища школа менеджменту інформаційних систем (ISMA) Балтійська міжнародна академія
Центр українсько-європейського наукового співробітництва
за сприяння міжнародних організацій, медичних асоціацій та об’єднань

Міжнародна наукова конференція

СУЧАСНІ НАПРЯМИ ЗМІН В УПРАВЛІННІ ОХОРОНОЮ
ЗДОРОВ’Я: МОДЕРНІЗАЦІЯ, ЯКІСТЬ,  КОМУНІКАЦІЯ

31 травня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

До участі в міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, здобувачі вищої освіти та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері охорони здоров’я.

Місце проведення: Одеський національний медичний університет, вул. Ольгієвська, 13, м. Одеса, Одеська область, 65000.

Форма участі у конференції – очна та заочна.

У межах міжнародної конференції «Сучасні напрями змін в управлінні охороною здоров’я: модернізація, якість, комунікація» планується пленарне засідання 31 травня о 14:00 на платформі ZOOM.

Одеський національний медичний університет є офіційним провайдером БПР.

ФОРМИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • вільний слухач (5 балів БПР);
 • усна доповідь без публікації (30 балів БПР);
 • публікація тез в матеріалах конференції (30 балів БПР).

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:

Запорожан Валерій Миколайович – ректор Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор;

 

Орабіна Тетяна Миколаївна – директор Департаменту медичних послуг Міністерства охорони здоров’я України, асистент кафедри менеджменту охорони здоров’я Національного медичного університету імені О.О. Богомольця;

 

Марічереда Валерія Геннадіївна – перший проректор Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор;

 

Дьякон Роман – президент Вищої школи менеджменту інформаційних систем (ISMA), доктор технічних наук, професор, академік;

Бука Станіслав – ректор Балтійської міжнародної академії, доктор економічних наук, професор;

 

Борщ Вікторія Ігорівна – гарант освітньо-професійної програми «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом», професор кафедри менеджменту охорони здоров’я Одеського національного медичного університету, доктор економічних наук;

 

Опря Євген Васильович – завідувач кафедри психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії Одеського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор;

 

Сєбов Денис Михайлович – директор Комунального некомерційного підприємства «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради, доктор медичних наук, професор;

Гавриченко Дмитро Георгійович – медичний директор Товариства з обмеженою відповідальністю «Дім медицини», доктор медичних наук, професор;

Вартанова Олена Вікторівна – професор кафедри управління та смарт-інновацій Київського національного університету технологій та дизайну, старший науковий співробітник Державної установи «Інститут економіко-правових досліджень імені К.В. Мамутова» Національної академії наук України, практичний психолог, доктор економічних наук, професор;

Рудінська Олена Володимирівна – завідувач кафедри менеджменту охорони здоров’я Одеського національного медичного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Кусик Наталія Львівна – начальник навчально-методичного відділу Одеського національного медичного університету, кандидат економічних наук, доцент.

 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожних тез доповіді. Усі подані тези доповідей перевіряються на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

СЕКЦІЇ:

Секція 1. Відновлення і розвиток стійкої національної моделі медичної галузі України.

Секція 2. Цифрові технології в управлінні охороною здоров’я.

Секція 3. Організація фармацевтичного забезпечення в сучасних умовах.

Секція 4. Соціальна відповідальність в охороні здоров’я та фармацевтичному бізнесі.

Секція 5. Роль університетських клінік у розвитку закладів вищої медичної освіти.

Секція 6. Психологія комунікацій в охороні здоров’я.

Секція 7. Впровадження технологій штучного інтелекту в галузі охорони здоров’я.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 24 травня 2024 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням;
 2. надіслати на електронну адресу med@cuesc.org.ua:

 – тези доповіді;

 – відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску (! реквізити надаються після отримання тез та заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу першого доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: На конференцію з охорони здоров’я.

Посилання на пленарне засідання буде надіслано всім учасникам після сплати за участь у конференції.

ПОРЯДОК РЕЄСТРАЦІЇ:

 1. Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 400 грн. Внесок покриває витрати, пов’язані з виготовленням електронних сертифікатів і опублікуванням збірника тез доповідей. На бажання автор може замовити друкований примірник збірника матеріалів конференції. Вартість друкованого примірника – 500 грн, які необхідно сплатити додатково до суми організаційного внеску.
 2. Реквізити для оплати будуть надані після отримання тез і заявки. Авторові необхідно перерахувати кошти після прийняття тез доповіді оргкомітетом.
 3. Збірники матеріалів конференції та сертифікати будуть надіслані на електронні адреси учасників, указані в заявках, після 12 липня 2024 року.

Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожній тезі, включеній до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дає змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI). Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 16, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по-батькові автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам: формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література:» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту – 3–5 сторінок.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, латиська.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ  НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською, англійською, польською та латиською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа: Родік Леся Миколаївна, координатор з питань наукових заходів та проєктів у галузі медичних наук.
Телефон: +38 (066) 642 61 74
E-mail: med@cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ:

Секція 2. Цифрові технології в управлінні охороною здоров’я.

Eфективність використання цифрових технологій в
системі управління в сфері охорони здоров’я

Прокопчук Іван Анатолійович
доктор медичних наук, професор,
професор кафедри менеджменту охорони здоров’я
Одеський національний медичний університет
м. Одеса, Україна 

Текст… [1, с. 2].

Література:

 1. Соколенко Л. Ф., Линник С. О. Впровадження засобів цифрового управління в сфері охорони здоров’я. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2020. № 8. С. 1–5.

Міністерство охорони здоров’я України
Одеський національний медичний університет

Освітньо-професійна магістерська програма

Управління охороною здоров’я
та фармацевтичним бізнесом
галузі знань 07 «Управління та адміністрування»

Одеський національний медичний університет запрошує Вас отримати другу вищу освіту з управління охороною здоров’я!

Ви можете долучитися до навчання на магістерській програмі «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом» за спеціальністю 073 «Менеджмент». Після завершення навчання випускники отримують диплом магістра державного зразка у національному медичному університеті, що є єдиним на Півдні України. 

Ця програма буде корисна для:

 • керівників та заступників керівника медичних та фармацевтичних установ усіх форм власності;
 • начальників та завідувачів відділень та інших структурних підрозділів медичних та фармацевтичних установ;
 • державних службовців у сфері охорони здоров’я;
 • медичних і фармацевтичних професіоналів;
 • випускників університетів за медичними та фармацевтичними спеціальностями, лікарів-інтернів, провізорів-інтернів, які бажають зростати професійно;
 • майбутніх підприємців, що планують започаткувати бізнес у сфері охорони здоров’я та фармації;
 • старших медичних сестер/братів.

Як організоване навчання?

Набір документів на навчання розпочинається у травні 2024 року! З умовами вступу та правила прийому ви можете детально ознайомитися на офіційному сайті університету.

Навчання за освітньою програмою розпочинається з вересня 2024 року. Триває 1,4 роки.

Форма навчання: очна та дистанційна.

Переваги освітньої програми

 Підготовку забезпечують висококваліфіковані наукові та педагогічні працівники Залучення до викладання провідних практиків системи охорони здоров’я м. Одеси та Одеської області
Можливість поєднувати роботу та навчання  Всебічна підготовка випускників для початку кар’єри в приватному чи державному секторі охорони здоров’я
Наявність власної практичної бази – Університетська клініка ОНМедУ з двома багатопрофільними медичними центрами поєднання теоретичної і практичної підготовки із застосуванням інноваційних методів навчання на базі Одеського національного медичного університету

Детально з дисциплінами освітньої програми можна ознайомитися за посиланням.

Контактна інформація:

 • Рудінська Олена, завідувачка кафедрою менеджменту охорони здоров’я, +380955046240
 • Князькова Валентина, доцент кафедри менеджменту охорони здоров’я, +380963339797
 • Борщ Вікторія, гарант освітньо-професійної програми «Управління охороною здоров’я та фармацевтичним бізнесом», + 380971473003

Ваші нові можливості – наш професійний обов’язок!

Поширити