Науково-практична конференція з філософії

Науково-практична конференція з філософії

489

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ДРАГОМАНОВА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ФІЛОСОФІЇ ТА ОСВІТНЬОЇ ПОЛІТИКИ
ЦЕНТР УКРАЇНСЬКО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО
НАУКОВОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Захід присвячений пам’яті професора Г.І. Волинки
та 75-річниці від Дня народження, а також приурочений до
190-річниці Українського державного університету імені
Михайла Драгоманова

V АКАДЕМІЧНІ ЧИТАННЯ ПАМ’ЯТІ ПРОФЕСОРА Г.І.
ВОЛИНКИ: ФІЛОСОФІЯ, НАУКА ТА ОСВІТА

1 травня 2024 року
(Український державний університет  імені Михайла Драгоманова,
м. Київ, вул. Олександра Кониського, 8/14)

Завантажити інформаційний лист

ОСНОВНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Філософська складова університетської освіти та науки.
 2. Історія філософії у світовій духовній культурі.
 3. Філософські проблеми сучасної логіки.
 4. Теорія пізнання та філософія свідомості: актуальні дослідницькі тенденції.
 5. Соціально-філософські проблеми сучасного світу. Філософія історії та філософський дискурс війни.
 6. Філософія культури та актуальна філософсько-антропологічна проблематика сучасності.
 7. Етика та естетика у контексті сучасного філософського дискурсу.
 8. Актуальні проблеми сучасного релігієзнавства та філософії релігії.
 9. Філософія в Україні: історія, сучасність, тенденції та перспективи.

СКЛАД ОРГКОМІТЕТУ З ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Голова організаційного комітетуАндрущенко Віктор Петрович, ректор Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, академік НАПН України, член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

заступник голови організаційного комітетуВернидуб Роман Михайлович, проректор з навчально-методичної роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

заступник голови організаційного комітетуДрапушко Ростислав Григорович, проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська діяльність) Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент;

заступник голови організаційного комітетуТорбін Григорій Мирославович, проректор з наукової роботи Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор фізико-математичних наук, професор;

заступник голови організаційного комітетуРусаков Сергій Сергійович, директор Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, професор;

заступник голови організаційного комітетуГончаренко Катерина Сергіївна, в.о. завідувача кафедри філософії Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, кандидат філософських наук, доцент;

відповідальний секретар Глушко Тетяна Петрівна,  заступник директора з наукової роботи та міжнародних зв’язків Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

члени організаційного комітету:

Андрущенко Тетяна Іванівна – завідувач кафедри етики та естетики Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Вашкевич Віктор Миколайович – завідувач кафедри соціальної філософії, філософії освіти та освітньої політики Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Розова Тамара Вікторівна – завідувач кафедри філософської антропології, філософії культури та культурології Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Бондаренко Віктор Дмитрович – завідувач кафедри богослов’я та  релігієзнавства Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, доктор філософських наук, професор;

Кравченко Петро Анатолійович – декан факультету історії та географії Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, професор кафедри філософії, доктор філософських наук, професор;

Васильєва Ірина Василівна – завідувач кафедри філософії, біоетики та історії медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор філософських наук, професор;

Дротянко Любов Григорівна – завідувач кафедри філософії Національного авіаційного університету, доктор філософських наук, професор;

 

Віхляєв Михайло Юрійович – директор Центру українсько-європейського наукового співробітництва, доктор юридичних наук, професор;

Василенко Вікторія Станіславівна – заступник директора з навчально-методичної роботи Навчально-наукового інституту філософії та освітньої політики Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, старший викладач кафедри богослов’я та релігієзнавства.

 

 

УМОВИ УЧАСТІ:

Форма участі: очна та дистанційна.

Розмір організаційного внеску для учасників з України становить 150 грн.
Внесок покриває витрати, пов’язані з виготовленням електронних сертифікатів і опублікуванням збірника тез доповідей.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають зробити такі дії до 15 квітня 2024 року (включно):

 1. заповнити заявку за посиланням;
 2. надіслати на електронну адресу soc@cuesc.org.ua:

– тези доповіді (у форматі .docx);

– скан-копію квитанції про сплату організаційного внеску (реквізити надаємо після отримання тез і заявки).

Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача. Наприклад: Шевченко_Тези, Шевченко_Внесок.

Тема листа: НА ЧИТАННЯ.

За результатами конференції буде видано збірник тез в електронному вигляді. Збірник тез конференції буде виданий українсько-польським видавництвом «Liha-Pres», яке входить до рейтингу книговидавців SENSE. Кожним тезам, включеним до збірника тез конференції, буде присвоєно DOI, що дасть змогу авторам знайти свою наукову працю на сайті Open Ukrainian Citation Index (OUCI), розробленому фахівцями Державної науково-технічної бібліотеки України за дорученням Колегії Міністерства освіти і науки України. Збірник тез конференції буде розміщений на відкритій платформі українсько-польського видавництва «Liha-Pres» за цим посиланням після 14 червня 2024 року.

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ:

Організаційний комітет конференції забезпечує анонімне якісне рецензування кожної праці. Усі подані тези доповідей перевіряють на наявність плагіату за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com від польської компанії Plagiat.pl.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Назва секції. Назва доповіді посередині рядка (прописними літерами, шрифт Times New Roman № 14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище та ініціали автора, науковий ступінь, вчене звання (у разі наявності), посада, кафедра, повна назва установи, де навчається або працює автор, місто, країна; шрифт Times New Roman № 14.

Через один інтервал текст тез, який повинен відповідати таким вимогам:
формат А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт Times New Roman № 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Список використаних джерел (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою «Література» з урахуванням розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання». У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [7, с. 16].

Обсяг тексту: до 5 сторінок зі списком використаних джерел.

Мова конференції: українська, англійська.

Зверніть увагу, що максимальна кількість співавторів – 3 особи.

ЗАБОРОНА ВИКОРИСТАННЯ НАУКОВИХ ПРАЦЬ КРАЇНИ-ОКУПАНТА:

Звертаємо увагу авторів на те, що тези доповідей приймаються виключно українською та англійською мовами! Забороняється цитування в тексті та внесення до бібліографічних списків тих джерел, які опубліковані російською мовою в будь-якій країні, а також джерел іншими мовами, якщо вони опубліковані на території росії та білорусі.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Секція 1.  Філософська складова університетської освіти та науки

Роль та місце філософії в університетській освіті та науці

Русаков С. С.
кандидат філософських наук, професор,
директор,
Навчально-науковий інститут філософії та освітньої політики
Українського державного університету імені Михайла Драгоманова
м. Київ, Україна

Текст… [1, с. 6].

Література

 1. Габермас Ю. Філософський дискурс модерну. Київ : Четверта хвиля, 2001. 424 с.

КОНТАКТИ:

Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Контактна особа – Качан Олена Вікторівна, координатор наукових заходів та проєктів у галузі філософії.
Телефон: +38 068 473 02 25
E-mail: soc@cuesc.org.ua
Офіційний сайт: cuesc.org.ua
Facebook: facebook.com/cuescinfo
YouTube: youtube.com/channel/cuescinfo

Поширити