Конкурс на кращу наукову статтю, пов’язану із захистом людських прав

Конкурс на кращу наукову статтю, пов’язану із захистом людських прав

2461
Конституційний Суд України

КОНКУРС НА КРАЩУ НАУКОВУ СТАТТЮ,
ПОВ’ЯЗАНУ ІЗ ЗАХИСТОМ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ

28 червня 2024 року

Завантажити інформаційний лист

Цей конкурс покликаний спонукати студентів, аспірантів, ад’юнктів, здобувачів закладів вищої освіти виявити свої творчі здібності, а такі заходи сприяють підвищенню правової культури, залученню молоді до активної наукової роботи, узагальненню і поширенню позитивного досвіду студентських досліджень та відзначення особистих наукових здобутків. Основними ідеями конкурсу є підтримка обдарованих студентів та молодих науковців, стимулювання їх зацікавленості в підвищенні свого інтелектуального рівня, сприяння утвердженню пріоритету наукової роботи як важливого чинника формування сучасного фахівця.

УМОВИ КОНКУРСУ

Участь у Конкурсі можуть брати студенти, аспіранти, ад’юнкти, здобувачі закладів вищої освіти з науковими статтями, які вони раніше не публікували.

Наукова стаття має бути актуальною, містити обґрунтовані висновки по суті досліджуваної проблеми, пропозиції щодо вдосконалення законодавства або правозастосовної практики.

Під час написання наукових статей автори повинні керуватися такими критеріями:

 • відповідність змісту обраній темі;
 • наявність характеристики об’єкта і предмета дослідження;
 • наукова новизна;
 • науковий стиль викладу, послідовність аргументації, самостійність мислення, грамотність;
 • обов’язкове посилання на використані джерела (статті з ознаками академічного плагіату до участі в конкурсі не буде допущено).

Наукова стаття має бути представлена в електронному вигляді, обсягом 12–15 сторінок, міжрядковий відступ – півтора інтервалу, розмір шрифту – 14, розмір полів: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве — 3 см, праве – 1,5 см. Загальний обсяг додатків – не більше п’яти сторінок.

Нумерація виносок – посторінкова. Посилання на джерела – обов’язкові.

На титульному аркуші має бути зазначено:

а) найменування, поштовий індекс, адреса закладу освіти;

б) тема статті;

в) відомості про автора:

 • прізвище, ім’я та по батькові;
 • група, курс, відділення (денне, вечірнє, заочне), факультет;
 • електронна адреса;
 • контактний телефон;

г) відомості про наукового керівника або особу, яка надавала консультативну та методичну допомогу студентові (аспірантові) в підготуванні наукової статті: прізвище, ім’я та по батькові, місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання.

Сторінки наукової статті, за винятком титульної, мають бути пронумеровані.

За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

До кожної наукової статті має бути додано:

 • заявку учасника Конкурсу (відповідно до зразка);
 • рецензію наукового керівника або доктора філософії (кандидата юридичних наук або доктора юридичних наук) з рекомендацією до участі в Конкурсі.

Наукові статті, надіслані на Конкурс із порушенням зазначених вимог, журі Конкурсу не розглядає.

Наукові статті, надіслані на Конкурс, авторам не повертають. Наукові статті та матеріали можуть бути використані в діяльності Конституційного Суду України з дотриманням прав авторів у встановленому порядку.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ

Конкурс оголошено в день заснування Конституційного Суду України – 18 жовтня, який триватиме до 1 червня наступного року.

Підсумки оголошуватимуть у День Конституції України – 28 червня.

Наукову статтю разом із заявкою та рецензією потрібно надіслати до 1 червня наступного року на електронну пошту: inbox@ccu.gov.ua (із позначкою «На конкурс»).

Про прийняття заявки на участь у Конкурсі її автора повідомляють електронною поштою.

Для підбиття підсумків Конкурсу створюють журі, до складу якого за згодою можуть входити судді Конституційного Суду України, члени Науково-консультативної ради Конституційного Суду України, представники Національної академії правових наук України та Міністерства освіти України, члени редакційної ради «Вісника Конституційного Суду України».

Склад журі затверджує Постійна комісія з питань наукового забезпечення Конституційного Суду України та призначає голову журі.

Журі оцінює надіслані наукові статті за такими критеріями: актуальність, наукова новизна та обґрунтованість, незалежність висновків, суджень і пропозицій автора, оригінальність, послідовність та логічність викладу матеріалу.

Переможців Конкурсу відзначають почесними грамотами Конституційного Суду України під час урочистих заходів, присвячених Дню Конституції України, та нагороджують подарунками.

Статтю переможця Конкурсу публікують у «Віснику Конституційного Суду України».

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНКУРСІ НА КРАЩУ НАУКОВУ СТАТТЮ, ПОВ’ЯЗАНУ ІЗ ЗАХИСТОМ ЛЮДСЬКИХ ПРАВ

Відомості про автора, контактні дані: телефон, адреса електронної пошти Заклад освіти, місце роботи, адреса Тема роботи Відомості про особу, яка надала рекомендації
       

КОНТАКТИ

Марина Аршевська –  виконувач обов’язків керівника департаменту.
Телефони: +380-44-238-1018; +380-95-270-3740.
Електронна скринька: inbox@ccu.gov.ua

Поширити