IIІ Міжнародна науково-практична конференція з міжкультурних комунікацій в контексті глобалізаційного діалогу

IIІ Міжнародна науково-практична конференція з міжкультурних комунікацій в контексті глобалізаційного діалогу

589
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МОРСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ГЕЛЬВЕТИКА»
ОДЕСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ СПІЛКИ ЖУРНАЛІСТІВ УКРАЇНИ

IIІ Міжнародна науково-практична конференція

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОГО ДІАЛОГУ: СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

  23 – 25 травня 2024 року
Одеса, Україна

Завантажити інформаційний лист

ОСНОВНІ ТЕМАТИЧНІ ПАНЕЛІ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 1. Мовна міжкультурна комунікація
 2. Інформаційний простір, міжкультурна комунікація, медіа та громадська активність
 3. Міжкультурна комунікація у процесі євроінтеграції
 4. Міжкультурна комунікація студентів-іноземців у процесі фахової підготовки
 5. Міжкультурні історичні зв’язки

МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Одеський національний морський університет

Факультет по роботі з іноземними студентами

Кафедра журналістики та мовної комунікації

Україна, м. Одеса, вул. Мечникова, 34


Робочі мови конференції: українська, мови ЄС

Форма участі: очна, дистанційна


РЕЗУЛЬТАТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

участь у конференції + тези (програма, виступ, сертифікат учасника)

участь у конференції + стаття у науковому журналі категорії Б «Причорноморські філологічні студії».


Для участі у конференції просимо до 24 квітня 2024 року:

 1. Заповнити анкету учасника конференції за посиланням або QR-кодом
 2. Оформити текст тез за зразком (подано нижче) або текст статті за вимогами журналу (посилання) і надіслати на електронну адресу оргкомітету zhurnalist.ONMU@gmail.com. Назва файлу: Номер панелі_Прізвище автора, (Наприклад: 1_Іваненко.doc)
 3. Електронну копію квитанції про сплату вартості «участь у конференції + тези» / «участь у конференції +стаття»

ВАРТІСТЬ:

«участь у конференції + тези»

– для вітчизняних учасників становить 250 грн за публікацію тез у розмірі 3 сторінок. Якщо обсяг тез перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 40 грн

– для закордонних учасникiв становить 20 $ за публікацію тез у розмірі 3 сторінок. Якщо обсяг тез перевищує цю кількість, то кожна наступна сторінка сплачується додатково у розмірі 3 $

«участь у конференції + стаття»

– для вітчизняних учасників становить 1000 грн за публікацію статті (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 40 грн.

Публікаційний внесок покриває витрати, пов’язані з рецензуванням, коректурою і редагуванням статей, макетуванням та розміщенням електронної версії. За бажанням автор статті може замовити собі друкований примірник журналу. Вартість друкованого примірника становить 800 грн, які необхідно сплатити додатково до публікаційного внеску

– для закордонних учасникiв становить 50 $ за публікацію статті (за 12 сторінок). Кожна додаткова сторінка сплачується окремо у розмірі 3 $

 • Також, можна замовити сертифікат про підвищення кваліфікації обсягом 0.5 кредита ЄСТS (15 годин) вартість якого становить 100 грн

Оплата здійснюється лише після отримання підтвердження від редакції про прийняття тез/статті

Реквізити для оплати: 4149609020518371 (Власенко Д.Д.);

5168752018219181 для закордонних учасників(Сікорська В.Ю.)

ПРИМІТКА! Витрати, пов’язані з очною участю у конференції (проїзд, проживання тощо), оплачуються учасниками за власний рахунок або за рахунок сторони, що відряджає.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Обсяг тез – 3 сторінки формату А-4 (включно із рисунками, таблицями, фотографіями, переліком літератури).

Тези оформлюються у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий інтервал – 1,5). Поля: верхнє – 2 cм, нижнє – 2 cм, ліве – 3 cм, праве – 1,5 cм.

Сторінки не нумеруються. Абзацний відступ – 1,25 см.

Текст оформлюється у такому порядку:

 1. Назва тез (вирівнювання по центру, напівжирний шрифт).
 2. Ім’я та прізвище автора(ів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи/навчання, адреса місця роботи/навчання, номер ORCID. Відомості про кожного співавтора подаються окремим абзацем (вирівнювання по лівому краю).
 3. Анотація та ключові слова українською мовою (курсивний шрифт, напівжирний).
 4. Основний текст.

Структурні елементи: Постановка проблеми/ Мета і завдання/ Виклад основного матеріалу/ Висновки/ Література (напівжирний курсив).

Матеріали, подані й оформлені з порушенням вимог не розглядатимуться.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Іван Петренко
канд. філол. наук, доцент,
доцент кафедри довузівської підготовки
Одеський національний морський університет
ORCID:

Анотація
Ключові слова:
Постановка проблеми
Мета і завдання
Виклад основного матеріалу (Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст. Текст. Текст. Текст. Текст.  Текст.  [1, с. 2].)
Висновки

Література
1. Моцар М.М. Формування полікультурної компетентності майбутніх перекладачів з використанням технологій дистанційного навчання: дис. … канд. пед. наук. К., 2018. 228 с.

У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ БУДЬ-ЯКИХ ПИТАНЬ СТОСОВНО ДРУКУ, РОЗСИЛКИ, УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ ЗВЕРТАЙТЕСЯ ДО КООРДИНАТОРІВ:

 • Сікорська Вікторія Юріївна (моб., Viber, WhatsApp:+38(063)-75-60-718);
 • Авджу Тетяна Григорівна (моб., Viber :+38(073)-14-46-408);
 • Власенко Діана Дмитрівна ( моб., Viber: +38(063)-56-56-409).
Поширити