ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні ...

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Синергія науки і бізнесу у повоєнному відновленні Регіонів України»

880

Міністерство освіти і науки
Херсонська обласна військова адміністрація
Херсонський національний технічний університет
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Херсонська державна морська академія
Київський національний університет технологій і дизайну
Хмельницький національний університет
Асоціація Азово-Чорноморських університетів України
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (Люблін, Польща)
Bialystok University of Technology (Білосток, Польща)
Jagiellonian University (Краків, Польща)
Hamburg University of Applied Sciences (Гамбург, Німеччина)
ГО «Прогресильні» (Україна), Херсонська торгово-промислова палата

ІІ Міжнародна науково-практична конференція

СИНЕРГІЯ НАУКИ І БІЗНЕСУ У ПОВОЄННОМУ
ВІДНОВЛЕННІ
РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

24-26 квітня, 2024 р.

Завантажити інформаційний лист

МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ:

Об’єднання науково-освітньої спільноти, бізнесу, громадськості та влади  для обговорення актуальних проблем, можливих шляхів їх вирішення з урахуванням найкращих світових практик та моделювання перспектив повоєнного відновлення й економічної трансформації українських регіонів.

АКТУАЛЬНІСТЬ:

Необхідність гармонізації українського освітнього та науково-інноваційного середовища шляхом визначення ефективних механізмів взаємовигідної співпраці всіх стейкхолдерів; нагальність змін у процесах підготовки кадрів за умов сьогодення з урахуванням викликів, що стоять перед постраждалими територіями та країною в цілому в умовах війни і післявоєнного періоду; важливість збереження регіональної ідентичності та самобутності.

ЗАВДАННЯ:

– розвиток взаємодії науково-освітніх, підприємницьких та суспільних кіл для забезпечення умов відновлення регіонів;

– залучення широкого загалу до участі в представленні повоєнного майбутнього й формуванні уяви суспільства щодо бажаного вигляду регіональних громад;

– пошук ефективних рішень щодо зменшення ризиків повоєнного відновлення Херсонщини та інших українських регіонів;

– пошук механізмів інтегрування та впровадження адаптованих комунікативних засобів з визначення  компетенцій  фахівця, що є необхідними для відновлення країни;

– визначення специфіки подолання викликів, що постають перед українською вищою освітою в контексті регіонального повоєнного відродження.

Тематика секцій: Людський капітал. Державне управління. Будівництво. Архітектура. Підприємництво. ІТ рішення. Промисловість. Енергетика. Логістика. Сільське господарство. Потреби ВПО. Освіта. Жіноче лідерство. Культура та збереження ідентичності.

Запрошуються представники науково-освітньої спільноти, бізнесу та бізнес-об’єднань, громадського сектору, органів влади та місцевого самоврядування, митці, діячі культури та представники креативного сектору.

У ПРОГРАМІ КОНФЕРЕНЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНА РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:

 1. Лідерство та розвиток людського капіталу для повоєнного відновлення України.
 2. Культурна дипломатія у воєнний і повоєнний час: культура, мистецтво, візуальні комунікації.
 3. Будівництво, архітектура та дизайн у повоєнному відновленні середовища життєдіяльності людини.
 4. Регіональні аспекти публічного управління та адміністрування повоєнного відродження України.
 5. Соціально-економічні та управлінські аспекти регіонального розвитку в умовах повоєнного відродження.
 6. Застосування ІТ-рішень у повоєнному відновленні регіональної економіки.
 7. Підприємництво та торгівля: реалії та перспективи в умовах сьогодення.
 8. Відновлення, відбудова і модернізація промислово-комунальних  об’єктів, виробничих підприємств, енергетичної галузі та інфраструктури.
 9. Проекти відновлення сухопутної інфраструктури  і внутрішніх водних шляхів –  нові можливості та підготовка кадрів.
 10. Аграрний сектор економіки України – виклики та перспективи розвитку.
 11. Інноваційні технології в легкій, харчовій, хімічній та парфумерно-косметичній промисловості для здійснення модернізації промислового комплексу.
 12. Трансформація освіти та системи кваліфікацій з урахуванням потреб здобувачів, в тому числі ВПО та ветеранів.
 13. Розвиток жіночого лідерства як важливий фактор успішної боротьби з викликами війни.

Робочі мови конференції: українська, англійська.  Регламент виступів: доповідь до 20 хв. (пленарне засідання), до 15 хв. (секційне засідання), до 10 хв. (обговорення).

Форма участі: дистанційна.
Участь безкоштовна.

Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму: https://forms.gle/GWzn62juNPE7qQJ89

ВИМОГИ ДО ТЕЗ:

3-5 сторінки, шрифт Times New Roman, 14; інтервал 1,5; поля по 2 см з усіх сторін. УДК, ПІБ автора(ів), вчений ступінь, звання, посада, організація, місто, тема доповіді. Тези будуть видаватися окремим збірником. Автору надається збірник у pdf-форматі. Також запрошуємо Вас до публікації статей у фахових наукових журналах: “Вісник Херсонського національного технічного університету” (категорія Б), «Таврійський науковий вісник» (категорія Б).

Тези доповідей для публікації у збірнику конференції приймаються до 12 квітня 2024 року за адресою: rebuilding_ks@kntu.net.ua.

КОНТАКТНІ ОСОБИ:

Щодо подання матеріалів конференції: ЧЕПУРОВА Оксана Олексіївна, тел. +38(099)7742477 (Viber);
ТИМЧЕНКО Надія Миколаївна, к.е.н.,доцент, тел. +38(095)8254515 (Telegram, Viber).

Координатор заходу: ПОНОМАРЕНКО Лариса, тел. +38(067)5532837 (Telegram, Viber).

E-mail: ponomarenko.larysa@kntu.net.ua

Поширити