Всеукраїнський освітній проєкт «Незламні правничі школи України»

Всеукраїнський освітній проєкт «Незламні правничі школи України»

1365

Шановні декани юридичних факультетів / директори

Навчально-наукових інститутів, університетів, які здійснюють підготовку здобувачів
за галуззю знань 08 Право спеціальністю 081 Право

Запрошуємо Вас і у Вашій особі очолювані Вами правничі школи та долучитися до участі
у Всеукраїнському освітньому проєкті

НЕЗЛАМНІ ПРАВНИЧІ ШКОЛИ УКРАЇНИ

Завантажити інформаційний лист

Термін реалізації Проєкту: лютий – травень 2024 року (із тижневим розподілом для окремого освітнього компоненту).

Ідея Проєкту – об’єднання правничих шкіл України задля підтримки здобувачів, наукових-педагогічних працівників вітчизняних правничих шкіл у складний для нашої країни період, обміну позитивними освітніми практиками, популяризації новітніх досягнень правничих шкіл в організаційному, методичному забезпеченні освітнього процесу, надання додаткових можливостей для посиленої співпраці.

ОРГАНІЗАТОРИ ПРОЄКТУ:

 • Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
 • Донецький державний університет внутрішніх справ
 • Донецький національний університет імені Василя Стуса
 • Запорізький національний університет
 • Київський університет інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія»
 • Одеський державний університет внутрішніх справ
 • Університет митної справи та фінансів
 • Ужгородський національний університет
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка
 • Центр українсько-європейського наукового співробітництва

Учасники проєкту: юридичні факультети / Навчально-наукові інститути, які здійснюють підготовку здобувачів за галуззю знань 08 Право спеціальністю 081 Право.

У разі згоди долучитися до участі у Проєкті, декан юридичного факультету / директор Навчально-наукового інституту у термін до 20 січня 2024 року (включно) заповнює заявку в електронному вигляді (google-форму), в якій:

а) обирається один із запропонованих періодів реалізації Проєкту;

б) зазначається освітній компонент, супровід якого буде забезпечуватися.

Реалізація Проєкту розпочинається 12 лютого 2024 року, тривалість – 14 тижнів й передбачається супровід правничою школою одного освітнього компоненту впродовж одного тижня.

Тижневий розподіл:

1 тиждень

12.02.2024 – 18.02.2024

12.02.2024 р.

15.30 – 17.30

 

13.02.2024 р.   18.02.2024 р.

16.00 – 17.30

 

Більш детально за посиланням.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Білоус Василь Васильович
2 тиждень

19.02.2024 – 25.02.2024

20.02.2024 р.
о 11 год. 00 хв.

23.02.2024 р.
о 11 год. 00 хв.

Більш детально за посиланням.

Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Остапенко Юлія Ігорівна
3 тиждень

26.02.2024 – 03.03.2024

  Академія адміністративно-правових наук, Наукова школа адміністративного та німецького права Університету Максута Нарикбаєва (Казахстан) Мельник Роман Сергійович
  Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. Мамутова Національної академії наук України, школа господарського права та школа міського права Устименко Володимир Анатолійович
4 тиждень

04.03.2024 – 10.03.2024

  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого  

 

Уварова Олена Олександрівна

5 тиждень

11.03.2024 – 17.03.2024

   

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Яра Олена Сергіївна
  Університет Короля Данила

 

 

Зварич Роман
Васильович 
6 тиждень

18.03.2024 – 24.03.2024

  Одеський державний університет внутрішніх справ

 

Корнієнко Максим Вікторович
  Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Кучерявенко Микола
Петрович
7 тиждень

25.03.2024 – 31.03.202

  Юридичний факультет ДВНЗ «Ужгородський національний університет» Лазур Ярослав Володимирович 
  Навчально-науковий інститут права Державного податкового університету

 

Топчій Василь Васильович
  Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

 

 

Серьогін Віталій Олександрович
  Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова Захарчук Віктор Миколайович
8 тиждень

01.04.2024 – 07.04.2024

  Державний університет «Житомирська політехніка» Сергієнко Лариса Василівна

 

 

  Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

 

Вдовічен Віталій Анатолійович
9 тиждень

08.04.2024 – 14.04.202

  Донецький національний університет імені Василя Стуса

 

Коваль Ірина Федорівна
10 тиждень

15.04.2024 – 21.04.2024

  Донецький державний університет внутрішніх справ

 

Назимко Єгор Сергійович
   

Запорізький національний університет

 

Коломоєць Тетяна Олександрівна
  Університет митної справи та фінансів

 

Приймаченко Дмитро Володимирович
11 тиждень

22.04.2024 – 28.04.2024

  Маріупольський державний університет (м. Київ)

 

Григор’єва Вікторія Василівна
  Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

 

 

Дриголь Олександра Олександрівна

 

 

  Національний університет«Одеська морська академія»

 

Савінова Наталія Андріївна
  Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

 

Кожура Людмила Олександрівна
  Інститут права Львівського державного університету внутрішніх справ Красницький Іван
Васильович
12 тиждень

29.04.2024 – 05.05.2024

   

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

 

 

Токарчук Людмила Михайлівна
  Волинський національний університет імені Лесі Українки

 

Демчук Антон Михайлович
13 тиждень

06.05.2024 – 12.05.2024

  Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля

 

Арсентьєва Олена Сергіївна
  Сумський національний аграрний університет

 

Роговенко Олег Володимирович
14 тиждень

13.05.2024 – 19.05.2024

   

Державний торговельно-економічний університет

 

Гончарова Юлія Анатоліївна
   

 

Європейський університет

 

 

 

Редька Руслан Валерійович

 

   

Національний університет
«Одеська юридична академія»

Фасій Богдан Володимирович

Кожна правнича школа (можливою є співпраця двох шкіл), яка долучилася, впродовж обраного періоду (один тиждень) самостійно визначає види освітніх заходів, форми і методи освітньої роботи (бінарні лекції, ділові ігри, квести, гостьова лекція тощо), які будуть використовуватися під час супроводу того освітнього компоненту, який був обраний. Самостійно визначається також кількість таких заходів і їх розподіл впродовж тижня (один день, два дні, щоденно впродовж тижня тощо).

Формат заходуочний, онлайн, змішаний, який передбачає:

«базову локацію» (визначає кожна правнича школа самостійно для проведення заходів впродовж обраного нею періоду);

– надання можливості участі у дистанційному (віддаленому) форматі у заходах для викладачів та здобувачів всіх правничих шкіл-учасників Проєкту (правнича школа самостійно обирає час проведення та забезпечує учасників онлайн-доступами до заходу через ZOOM та Google Meet).

Організатори надають інформаційну, технічну підтримку й забезпечують висвітлення поточних та підсумкових результатів Проєкту у медіа, соціальних мережах.

За підсумками реалізації Проєкту передбачається проведення Всеукраїнського вебінару, із залученням всіх правничих шкіл-учасників, представників Міністерства освіти і науки України, Міністерства юстиції України, правничих професійних громадських організацій, науково-педагогічних працівників, здобувачів.

КОНТАКТИ:

Заступник керівника секретаріату Центру українсько-європейського наукового співробітництва – Д’яченко Анастасія Сергіївна.

Телефон: +38 (099) 733 42 54.

Поширити